×

DITTO เผยกำไรไตรมาสแรกโต 42% เตรียมเพิ่มทุนขายวงจำกัด หวังนำเงินลงทุนต่อยอดธุรกิจเดิม

16.05.2022
  • LOADING...
DITTO

บอร์ด DITTO อนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่นักลงทุนในวงจำกัด 40 ล้านหุ้น เป็นกรอบเบื้องต้น เตรียมไว้เพื่อลงทุนในกิจการหรือบริษัทอื่นๆ (M&A) เน้นธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม เผยกำลังเจรจา 2 ราย คาดมีโอกาสปิดดีลสูงในครึ่งปีหลัง พร้อมข่าวดีติดโผหุ้นเข้าคำนวณดัชนี MSCI 

 

ฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

 

โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 314 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 334 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ไม่เกิน 9.09% ของทุนชำระแล้ว เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) โดยกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

การออกหุ้นเพิ่มทุน PP ดังกล่าวเป็นการเตรียมตัวเพื่อลงทุนในกิจการหรือบริษัทอื่น (M&A) โดยมุ่งเน้นธุรกิจเทคโนโลยีที่สร้าง Synergy กับธุรกิจเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจาอยู่จำนวน 2 ราย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้ข้อสรุปภายในครึ่งปีหลัง

 

“การออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP จำนวน 40 ล้านหุ้น เป็นกรอบที่เราขอบอร์ดไว้เพื่อรองรับการลงทุนในกิจการหรือบริษัทอื่นในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมแผนการลงทุนที่เราวางไว้ได้” ฐกรกล่าว

 

ทั้งนี้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 โดยจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาที่เสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ 

 

สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 1/65 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 42% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 58.6 ล้านบาท จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยยังรักษาระดับการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการอย่างต่อเนื่อง และการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

“นอกจากนี้ ตนได้แจ้งข่าวดีให้ที่ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบว่า MSCI ประกาศหุ้นเข้าคำนวณดัชนีรอบใหม่โดยมีผลราคาปิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดย DITTO เป็น 1 ในบริษัทที่ได้เข้าคำนวณใน MSCI Small Cap จากทั้งหมด 10 บริษัท ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจเพราะเราเพิ่งเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ได้เพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น” ฐกรกล่าว


บทความที่เกี่ยวข้อง


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising