×

ยกฟ้องเปรมชัยและภรรยาครอบครองงาช้าง ชี้ไม่มีเจตนาแจ้งครอบครองเท็จ พร้อมสั่งคืนของกลางให้จำเลย

โดย THE STANDARD TEAM
01.10.2019
  • LOADING...

วันนี้ (1 ตุลาคม 2562) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน), คณิตดา กรรณสูต ภรรยา และ วันดี สมภูมิ คนใกล้ชิดภรรยาเปรมชัย เดินทางมาที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก

 

เพื่อฟังคำพิพากษาในคดีครอบครองงาช้างแอฟริกา ในความผิดฐานร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันนำหรือพาของที่ยังไม่ได้เสียภาษี ของต้องห้าม ต้องกำกับ เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย หรือรับไว้โดยประการใดๆ ซึ่งรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรฯ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 

 

โดยจำเลยทั้ง 3 คนได้เดินทางมาที่ศาลครบทั้งหมด ซึ่งเปรมชัยได้เดินทางมาถึงคนแรก ก่อนภรรยา และวันดี (คนใกล้ชิดภรรยา) ซึ่งเดินทางมาถึงในเวลาต่อมา ทั้งหมดมีสีหน้าปกติ และปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชน ก่อนที่จะรีบเดินขึ้นไปยังห้องพิจารณาทันที

 

ศาลพิเคราะห์แล้วได้ข้อเท็จจริงว่า คณิตดาได้มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแจ้งจดทะเบียนการครอบครองงาช้างที่ถูกยึดเป็นของกลางทั้ง 4 กิ่งในช่วงเวลาที่สามารถแจ้งจดทะเบียนได้ทั้งงาช้างไทยและงาช้างแอฟริกา ซึ่งดูจากเอกสารการแจ้งจดทะเบียนพบว่างาช้างที่ระบุในเอกสารการแจ้งจดทะเบียนมีลักษณะตรงกันกับงาช้างทั้ง 4 กิ่งที่ตรวจพบในบ้านของเปรมชัย 

 

ขณะที่ตัวของคณิตดาไม่ได้มีพฤติการณ์หรือหลักฐานใดมายืนยันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจำแนกประเภทของงาช้าง ซึ่งพยานผู้เชี่ยวชาญได้ยืนยันการตรวจสอบประเภทงาช้างต้องตรวจดีเอ็นเอ

 

ขณะที่คณิตดายืนยันว่า งาช้างที่ตรวจพบนั้นเป็นมรดกจากมารดาปี 2530 เมื่อพิจารณาจากฐานไม้ทั้ง 4 กิ่งก็มีพยานผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะยืนยันว่า ฐานไม้ดังกล่าวตรงตามงานศิลปะเมื่อประมาณ 30-40 ก่อน

 

ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าจากพฤติการณ์ที่คณิดามอบอำนาจผู้อื่นจดทะเบียนครอบครองงาช้าง แสดงว่าคณิตดาไม่ได้มีการครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้มีเจตนาที่จะแจ้งให้พนักงานจดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการและเอกสารมหาชน 

 

ขณะที่เปรมชัยพนักงานสอบสวนได้เบิกความยืนยันว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีในฐานะที่เป็นเจ้าบ้าน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการครอบครองงาช้าง รวมทั้งงาช้างที่พบในบ้านของเปรมชัยนั้นไม่ได้มีการซุกซ่อนหรือปิดบังอำพราง แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่บริสุทธิ์ของจำเลย

 

ส่วนวันดี ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองการครอบครองงาช้างนั้น ไม่ได้มีผลทางกฎหมาย จึงพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง 3 คน

 

ส่วนงาช้าของกลางที่มีคำร้องขอให้ศาลยึดเป็นสมบัติของแผ่นดินนั้น เมื่อพิจารณายกฟ้องคดีแล้ว ตามกฎหมายจะยึดงาช้างได้ต่อเมื่อครอบครองโดยผิดกฎหมาย แต่ในกรณีดังกล่าวจำเลยไม่ได้กระทำความผิด จึงพิพากษายกการยึดของกลางในคดี และคืนของกลางให้จำเลย

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories