×

คนพิการทุกประเภท เดินหน้ายื่นหนังสือประธานสภาฯ สอบจริยธรรมปารีณา ใช้ถ้อยคำดูถูกบุคคลออทิสติก

โดย THE STANDARD TEAM
05.02.2021
  • LOADING...
คนพิการทุกประเภท เดินหน้ายื่นหนังสือประธานสภาฯ สอบจริยธรรมปารีณา ใช้ถ้อยคำดูถูกบุคคลออทิสติก

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์) ที่อาคารรัฐสภา สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก 7 องค์กรคนพิการระดับชาติ ประกอบด้วย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย), สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

 

เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรมของ ปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในกรณีที่ใช้ถ้อยคำเสียดสี และบูลลี่ผู้พิการและออทิสติก 

 

ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเดินทางมายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ว่า ทั้ง 7 สมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทยได้รวบรวมรายชื่อจำนวน 2,927 รายชื่อ เพื่อยื่นให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรมของ ปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี ที่ใช้ถ้อยคำบูลลี่ และเสียดสีกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้เป็นออทิสติก จึงเป็นเรื่องที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติไม่ควรกระทำเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่เคารพหลักการของความเป็นมนุษย์ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมชีวิตคนพิการทั้งมาตรา 15 และมาตรา 16 ที่พูดถึงการเลือกที่ได้บัญญัติในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้พิการทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

ดังนั้น จึงไม่ต้องการที่จะเห็นการใช้ถ้อยคำที่ดูถูกคนพิการ โดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำงานในสถานที่อันทรงเกียรติที่รัฐสภา ควรปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวัง และควรเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับสังคม เช่น ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ถ้อยคำที่นุ่มนวล จึงอยากเห็นองค์กรรัฐสภาเติบโตไปอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นจะต้องยื่นจดหมายเพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของปารีณา เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติตนต่อประชาชน

 

ด้าน เอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คนพิการไม่ได้มีความแตกต่างจากบุคคลทั่วไป อยากให้สังคมมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ ดังนั้นการใช้คำพูดที่เสียดสีผู้พิการและออทิสติก ควรที่จะหยุดการกระทำในลักษณะดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในประเทศได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ขณะที่ สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมคนพิการทางสติปัญญา กล่าวว่า ในอนาคตกลุ่มสมาคมผู้พิการจะนำสู่การขับเคลื่อนแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้สังคมได้มีการพัฒนา และมีบทลงโทษบุคคลที่บูลลี่กลุ่มผู้พิการ เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี   

 

นอกจากนี้ เสาวลักษณ์ ทองก๊วย ที่ปรึกษาสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมเรื่องการการใช้คำพูดที่กระทบและเสียดสีในกลุ่มผู้พิการว่า เป็นเรื่องที่ไม่มีใครชอบ โดยภาษาที่ใช้มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงมุมมองและแนวคิดในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ ซึ่งตามหลักสากลของความเป็นมนุษย์ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และการไม่พูดจาเสียดสีเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่พึงจะปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในเบื้องต้น 

 

ทั้งนี้ การกระทำของปารีณาเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัย ถือเป็นการทำร้ายกันด้วยวาจาและจิตใจ แล้วที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการขอโทษจากปารีณาเลยสักครั้ง 

 

อย่างไรก็ตาม เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร จะนำเอกสารและข้อมูลที่ได้จากวันนี้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และดำเนินตามกระบวนการต่อไป 

  

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising