×

ผู้แทนสมาคมคนพิการฯ รวมตัวออก 5 ข้อเรียกร้องคลัง ชี้มาตรการช่วยเหลือโควิด-19 ไม่ทั่วถึง

โดย THE STANDARD TEAM
24.04.2020
  • LOADING...
ช่วยเหลือโควิด-19 คนพิการ

วันนี้ (24 เมษายน) ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย), ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง เรื่อง ขอให้คนพิการเข้าถึงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 

 

ทั้งนี้จากมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ของรัฐบาลทั้งระยะ 2 และ 3 คนพิการส่วนใหญ่ (จากจำนวนคนพิการทั้งหมด 2 ล้านคน) ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาทได้ เช่น กลุ่มคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบโควตาของรัฐบาล กลุ่มหมอนวดพิการที่มีชื่ออยู่ในมาตรา 33 ของประกันสังคม ฯลฯ

 

ขณะที่มาตรการระยะที่ 3 และพระราชกำหนดฯ ไม่ปรากฏถึงคนพิการแม้แต่คำเดียวและไม่มีถ้อยคำที่ทำให้เชื่อได้ว่าคนพิการสามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาดังกล่าวได้ ดังนั้นทางสมาคมคนพิการและภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ จึงขอเรียกร้องรัฐบาล 5 ข้อ ได้แก่

 

1. ขอให้รัฐบาลปรับปรุงมาตรการระยะที่ 2 โดยเฉพาะมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนพิการ โดยจะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่คนพิการทุกราย รายละ 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ปัจจุบันคนพิการมีราว 2 ล้านคน งบประมาณอยู่ที่ราว 30,000 ล้านบาท

 

2. ขอให้รัฐบาลสร้างหลักการในการดูแลคนกลุ่มคนพิการ ทั้งในมาตรการโควิด-19 ระยะที่ 3 รวมถึงทั้ง 3 ฉบับ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า สะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง ทั่วถึง และโปร่งใส

 

3. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนให้แก่คนพิการทุกคน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แอมป์และเกิน 5 แอมป์ หากใช้ไม่เกิน 3,000 หน่วยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี

 

4. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการให้คนพิการสามารถรับเบี้ยคนพิการล่วงหน้าได้จำนวน 10 เดือนตามความสมัครใจ 

 

5. ขอให้กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเร่งปฏิบัติตามมติคณะกรรมการคนพิการแห่งชาติ โดยการโอนเงินจากกองทุนคนพิการให้คนพิการที่มีบัตรทุกคน คนละ 1,000 บาทโดยเร็ว

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising