×

รัฐมนตรีเกษตรฯ เร่งหารือหน่วยงาน หวังกำหนดแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

23.08.2019
  • LOADING...
เฉลิมชัย ศรีอ่อน

วันนี้ (23 ส.ค.) เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือถึงมาตรการในการบริหารจัดการยางพารา โดยระบุว่า ตอนนี้ได้มีการหารือแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับการชดเชยรายได้จากการจำหน่ายยางพารารายละไม่เกิน 25 ไร่ ในการประกันรายได้ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีที่ราคา 60 บาท/กิโลกรัม 

 

ส่วนยางประเภทอื่นราคาจะลดหลั่นตามสัดส่วนของราคาที่กำหนดในตลาด ซึ่งในวันนี้ได้สรุปถึงรายละเอียดในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการ ต่อจากนี้จะเชิญผู้ประกอบการ พ่อค้าคนกลาง และผู้แทนเกษตรกร มาพูดคุยรับรู้และทำความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะผ่านการพิจารณาของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการนำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย

  

“ตอนนี้เราต้องการแก้ไขเรื่องยางพาราอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แก้ไขปัญหาแล้วจบกันไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทำควบคู่กันไปกับการใช้มาตรการในการประกันรายได้นี้ จะเป็นมาตรการที่จะสร้างความยั่งยืนในด้านของการตลาด ด้านผลผลิตยางพารา เป็นต้น ที่จะสามารถตัด Supply ของจากตลาดไปได้ เพื่อดึงราคาขึ้นโดยธรรมชาติ จะทำควบคู่กันไปด้วย ซึ่งในเบื้องต้น ถ้าผ่านคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย และผ่าน ครม. เกษตรกร จะได้เริ่มรับเงินในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้”

 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะดำเนินการกับเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนโดยมีเอกสารสิทธิ์ก่อนจำนวน 1,129,336 ราย พื้นที่ 13,326,540 ไร่ และได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ 6 เดือน เพราะอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันยกระดับราคาขึ้นมาโดยธรรมชาติ 

 

นอกจากนี้ในส่วนของภาครัฐทั้งหมด จะมีการทำ MOU ในการทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดการนำยางพารามาใช้ในประเทศให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมาย กยท. หามาตรการและแนวทางการดำเนินการกับเกษตรกรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising