×

5 จุดนำร่องจับ-ปรับ ‘ขับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า’ ด้วยระบบ AI

โดย THE STANDARD TEAM
21.06.2023
  • LOADING...
มอเตอร์ไซค์ ทางเท้า

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เริ่มใช้งานระบบ BMA AI CAMERA การตรวจจับรถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าและตรวจจับการจอดรถในที่ห้ามจอดด้วยกล้องวงจรปิดระบบ AI โดยประยุกต์จากสิ่งที่ กทม. มีอยู่เดิม เช่น กล้อง CCTV โครงข่ายไฟเบอร์ และห้องแสดงผล CCTV นำมาเพิ่มกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพ

 

โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2565 พบว่า คนเดินเท้าในประเทศไทยเฉลี่ยเกิดอุบัติเหตุจำนวน 2,900 รายต่อปี เฉพาะกรุงเทพฯ เฉลี่ยปีละ 900 ราย เท่ากับความเสี่ยง 1 ใน 3 เกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ การจับ-ปรับในปัจจุบัน หากใช้กำลังคน เช่น เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปัญหาที่ตามมาอาจเสี่ยงต่อการเกิดการกระทบกระทั่งหรือปัญหาความโปร่งใส ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้นี้จะทำให้ลดจำนวนการใช้ทรัพยากรกำลังคน หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่ง และสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างแม่นยำเพื่อนำไปพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

 

มอเตอร์ไซค์ ทางเท้า

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising