×

สธ. คาดการณ์ 5 สถานการณ์โควิด-19 ระลอกเมษายนนี้ หากไม่มีมาตรการใดๆ อาจมีผู้ติดเชื้อพุ่ง 2.8 หมื่นรายต่อวัน

โดย THE STANDARD TEAM
11.04.2021
  • LOADING...
สธ. คาดการณ์ 5 สถานการณ์โควิด-19 ระลอกเมษายนนี้ หากไม่มีมาตรการใดๆ อาจมีผู้ติดเชื้อพุ่ง 2.8 หมื่นรายต่อวัน

วันนี้ (11 เมษายน) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า สำหรับประเทศไทยวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 967 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล (รพ.) 530 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 434 ราย และเดินทางจากต่างประเทศ 3 ราย มีผู้ติดเชื้อสะสม 32,625 ราย หายแล้ว 28,214 ราย เสียชีวิตสะสม 97 ราย ส่วนตั้งแต่ระลอกใหม่ 1 เมษายนเป็นต้นมา ติดเชื้อสะสม 4,314 ราย การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดแล้วกว่า 5 แสนโดส เป็นเข็มแรก 485,957 ราย ครบ 2 เข็ม 69,439 ราย

 

“เมื่อเทียบกับหลายประเทศเรายังควบคุมโรคได้ดี เพราะหลายประเทศเพียงวันเดียวยอดติดเชื้อก็เกินยอดสะสมของเราแล้ว แต่เพื่อให้เราปลอดภัยมากขึ้น จะควบคุมให้ผู้ติดเชื้อในประเทศไม่เกินขีดความสามารถการรักษาพยาบาล เพื่อลดการเสียชีวิต ตอนนี้อัตราป่วยตายเรา 0.3% น้อยกว่าทั่วโลก 7-8 เท่า” นพ.โสภณกล่าว

 

นพ.โสภณกล่าวต่อว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีการติดเชื้อแล้ว 70 จังหวัด ซึ่งเชื่อมโยงจากสถานบันเทิง จากข้อมูลถึงวันที่ 10 เมษายน ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) รายงานติดเชื้อสะสม 1,114 ราย เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง 823 ราย และค้นหาเชิงรุกในชุมชน 234 ราย ในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจากผู้ติดเชื้อ 9 รายแรกที่นำเชื้อมาสู่สถานบันเทิงเชียงใหม่และทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างเร็วมาก ดังนั้น ผู้ที่เคยไปสถานที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วันจากวันที่ไปครั้งสุดท้าย หากมีอาการให้ไปตรวจโดยเร็ว และป้องกันตนเองไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่คนอื่น โดยเฉพาะผู้สุงอายุและเด็กในครอบครัว

 

นพ.โสภณกล่าวว่า กองระบาดวิทยาและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้ทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ เพื่อคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยในระยะ 1 เดือนข้างหน้า โดยเปรียบเทียบ 5 สถานการณ์ที่ไม่มีมาตรการและมีมาตรการเพิ่มขึ้น พบว่า 

 

  1. หากไม่มีมาตรการใดๆ เลย ปล่อยให้การติดเชื้อเป็นไปโดยธรรมชาติ ผู้ติดเชื้อต่ำสุด 1,308 รายต่อวัน สูงสุด 28,678 รายต่อวัน เฉลี่ย 9,140 รายต่อวัน 

 

  1. กรณีมีมาตรการปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด ต่ำสุด 817 รายต่อวัน สูงสุด 7,244 รายต่อวัน เฉลี่ย 2,996 รายต่อวัน ลดลง 32.8%

 

  1. ปิดสถานบันเทิงและเพิ่มมาตรการส่วนบุคคล เช่น สวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ สแกนไทยชนะ ติดเชื้อต่ำสุด 476 รายต่อวัน สูงสุด 1,589 รายต่อวัน เฉลี่ย 934 รายต่อวัน การติดเชื้อลดลงอีก 10.2% 

 

  1. กรณีปิดสถานบันเทิง มีมาตรการส่วนบุคคล และลดกิจกรรมการรวมตัว หรือจัดงานปลอดภัยมากขึ้น จำกัดคนเข้าร่วม ผู้ติดเชื้อต่ำสุด 378 รายต่อวัน สูงสุด 857 รายต่อวัน เฉลี่ย 593 รายต่อวัน ลดลงอีก 6.5% 

 

  1. กรณีปิดสถานบันเทิง มีมาตรการส่วนบุคคล ลดกิจกรรมรวมตัว และเพิ่มมาตรการองค์กรหลังสงกรานต์ เช่น ทำงานที่บ้าน การแพร่เชื้อก็จะลดลงอีก โดยติดเชื้อต่ำสุด 303 รายต่อวัน สูงสุด 483 รายต่อวัน เฉลี่ย 391 รายต่อวัน ลดลงอีก 4.3%

 

นพ.โสภณกล่าวว่า การปิดสถานบันเทิงใน 41 จังหวัด ไม่อยากให้มองแค่ตัวเลขจังหวัด เพราะจังหวัดอื่นหากมีสถานการณ์ก็สามารถปิดได้ แต่ขอให้สถานบันเทิงใน 36 จังหวัดที่เหลือเข้มมาตรการ เข้มงวดตรวจคัดกรองคนเข้าใช้บริการ เน้นย้ำสวมหน้ากากทั้งทางเข้าและสถานบริการ ตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง เช่น มีทางเดินหายใจ มีประวัติไปใช้สถานบันเทิงในจังหวัดพบผู้ติดเชื้อมาก่อน และต้องติดตามภายใน 1-2 สัปดาห์ ผู้ติดเชื้อจะลดลงสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดหรือไม่ ถ้าทำได้ดีก็จะคงไว้ ถ้ายังมีผู้ติดเชื้ออยู่ก็ต้องเพิ่มมาตรการขึ้นต่อไป

 

“สรุปสถานการณ์ยังน่าห่วง เพราะกระจายหลายจังหวัด แต่ยังจัดการได้ ถ้าทุกหน่วยงานร่วมมือกัน” นพ.โสภณกล่าวทิ้งท้าย

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising