×

เช็ก, โปแลนด์ และเดนมาร์ก ประกาศปิดประเทศ หลังโควิด-19 ระบาดอย่างหนักในยุโรป

โดย THE STANDARD TEAM
14.03.2020
  • LOADING...

ทันทีที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ ‘ยุโรป’ กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 โดยมีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตมากกว่าภูมิภาคอื่นทั่วโลกรวมกัน นอกเหนือจากจีน หลายประเทศในยุโรปได้ออกมาตรการเพื่อรับมือกับเรื่องนี้ทันที

 

โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ระบุว่า ทางการเช็กประกาศปิดร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ยกเว้นร้านขายยา ร้านจำหน่ายของกินของใช้ (Groceries) และสถานีเติมน้ำมัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นเวลา 10 วัน จนถึงวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

 

ด้านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ระบุว่า รัฐบาลเดนมาร์กได้ออกมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 เพิ่มเติมดังนี้ 

 

  1. เดนมาร์กจะมีมาตรการการควบคุมการผ่านแดนเข้าประเทศทั้งหมดชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 13 เมษายน 2563

 

  1. คนชาติเดนมาร์ก รวมทั้งผู้มีใบอนุญาตพำนักและทำงานในเดนมาร์ก ยังคงสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ แต่จะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวและคนชาติอื่นที่ไม่มีเหตุจำเป็นเดินทางมายังเดนมาร์กได้ ตัวอย่างของเหตุจำเป็นดังกล่าว เช่น การมาเยี่ยมญาติที่ป่วยหนัก สิทธิการดูแลบุตร ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

 

  1. มาตรการดังกล่าวจะมีผลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน รถไฟ เรือ และรถยนต์ อย่างไรก็ดี จะยังคงอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้า อาหาร และยาเข้ามาในพรมแดนเดนมาร์กได้

 

  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก ขอให้ชาวเดนมาร์กที่เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศขณะนี้เดินทางกลับเดนมาร์กโดยเร็วที่สุด แต่ไม่รวมถึงชาวเดนมาร์กที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้ว ซึ่งแนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่น ส่วนผู้ที่อยู่ในประเทศตอนนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดอีสเตอร์ที่ใกล้จะถึงนี้ด้วย

 

โดยที่รัฐบาลเดนมาร์กออกมาตรการดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาเดนมาร์กจากประเทศไทย สถานทูตฯ เห็นว่า หากไม่จำเป็นคนไทยอาจพิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางมาเดนมาร์กในช่วงที่มีมาตรการนี้ โดยเฉพาะหากเดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยวและจุดประสงค์อื่นที่ไม่มีความจำเป็น

 

ขณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ ได้เผยรายละเอียดมาตรการปิดชายแดนของโปแลนด์ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563 โดยระบุว่า มาตรการมีผลระยะเวลา 10 วัน แต่อาจขยายเวลาได้ (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) รัฐบาลระงับการเดินทางออกนอกประเทศทางอากาศและทางรถไฟ สามารถเดินทางออกทางรถยนต์หรือรถบัสได้

 

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าโปแลนด์ได้จะต้องเป็นผู้ถือสัญชาติโปแลนด์, คู่สมรสของชาวโปแลนด์, บุตรของชาวโปแลนด์ และผู้ที่ถือ Permanant Residence Card, Temporary Residence Card หรือมีใบอนุญาตทำงานในโปแลนด์ โดยต้องกักตัวเอง 14 วัน หากฝ่าฝืนปรับ 5,000 สว๊อตตี้

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories