×

พิธีบวงสรวงการรื้อถอน และอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ

โดย THE STANDARD TEAM
11.01.2018
  • LOADING...

เวลา 10.10 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้แทนพระองค์ ประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงการรื้อถอน และอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ลงจากยอดพระเมรุมาศ เดินทางมายังมณฑลพิธีบวงสรวง


เวลา 10.19 น. เจ้าหน้าที่โหรพราหมณ์ ได้ลั่นฆ้องชัย สังข์ บัณเฑาะว์ ประธานปักธูปบริวารที่เครื่องบวงสรวงทั้งหมด จากนั้น ประธานจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อยและกราบ หัวหน้าโหรพราหมณ์ กล่าวโองการทำพิธีบวงสรวง


ลำดับต่อมา ประธานเดินมายังหน้าชาลาพระเมรุมาศ ประธานประพรมน้ำมนต์ที่หน้าชาลาพระเมรุมาศ และรับค้อนจากเจ้าพนักงาน ประธานเคาะที่ชาลาหน้า 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่โหรพราหมณ์ ลั่น ฆ้องชัย สังข์ บัณเฑาะว์ จากนั้น ประธานโปรยข้าวตอกดอกไม้ แล้วจึงอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ ซึ่งถือเป็นการบวงสรวงก่อนเริ่มต้นการรื้อถอน


นับเป็นปฐมบทเริ่มต้นของการรื้อถอนพระเมรุมาศต่อไป

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising