×

ประชาธิปัตย์ เตรียมแก้กฎหมายยุคประยุทธ์ ให้การเลือกตั้ง ส.ข.กรุงเทพฯ กลับมาเหมือนเดิม

01.09.2019
  • LOADING...
องอาจ คล้ามไพบูลย์

(1 กันยายน) องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประธานคณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ทางพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เหมือนเดิม เพื่อทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนเป็นผู้แทนระดับท้องถิ่นของ กทม. ที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

 

แต่เดิมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร บัญญัติให้มี ส.ข. จึงทำให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. มาตั้งแต่ พ.ศ. 2528 โดย ส.ข. ที่ได้รับเลือกตั้งก็ทำงานรับใช้ประชาชนด้วยดีตลอดมา 

 

จนกระทั่งเมื่อต้นปี พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นของ กทม. ในรัฐบาลชุดที่แล้ว ไม่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. โดยเขียนว่าให้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งเขียนต่อไปว่า ถ้ายังปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศไม่เสร็จ ก็ยังไม่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. 

 

พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าการไม่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. ตามปกติก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ดังนี้

 

1. ทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนระดับท้องถิ่น ที่ทำงานรับใช้ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด

 

2. ทำให้ไม่มีผู้แทนประชาชนในระดับท้องถิ่นฐานราก ร่วมทำงานพัฒนาเขตและนำปัญหาของประชาชนไปสู่การแก้ไข

 

3. ทำให้ไม่มีผู้แทนระดับท้องถิ่นฐานราก ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารเขต อาจก่อให้เกิดการใช้อำนาจเกินขอบเขต และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบได้โดยง่าย

 

4. ทำให้อำนาจของประชาชนลดลง แทนที่จะกระจายอำนาจให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

 

พรรคประชาธิปัตย์จึงได้เสนอแก้ไขกฎหมายให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. เหมือนเดิม โดยจะนำร่างกฎหมายนี้รับฟังความคิดเห็นจากอดีต ส.ส. อดีต ส.ก. อดีต ส.ข. และประชาชนทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories