×

กลเม็ดสร้าง ‘ทีมแกร่ง’ เพื่อพิชิตความสำเร็จฉบับ Deepak Chopra

โดย THE STANDARD TEAM
22.12.2020
  • LOADING...

หนึ่งในงานที่ยากที่สุดสำหรับใครก็ตามที่สามารถผลักดันตนเองจนขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งระดับหัวหน้าหรือผู้บริหาร และเป็นงานที่ใช้เวลายาวนานที่สุดก็คือ การสร้างและบริหารทีมทำงานที่แข็งแกร่งและมีฝีมือ

เหตุผลเพราะหัวหน้าหรือผู้บริหารต้องใช้ทักษะจำเป็นที่แข็งแกร่งหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร การโค้ชชิ่ง การมอบหมายงาน และความฉลาดทางอารมณ์

 

ทั้งนี้ Erica Boeke ผู้ก่อตั้ง Liberty & Company กล่าวว่า เป้าหมายของเหล่าผู้นำทุกคนควรเป็นการช่วยเหลือให้คนของตนได้บ่มเพาะทักษะต่างๆ ขณะเดียวกันก็หล่อเลี้ยงหลอมรวมวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้ทุกคนทุกระดับชั้นอยากมาทำงานในทุกวันได้

 

เพื่อให้สามารถสร้างทีมแกร่งคนพันธุ์ A ได้สำเร็จ งานนี้ Deepak Chopra แพทย์ทางเลือกชาวอเมริกัน-อินเดีย ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มพูนพลังและศักยภาพของมนุษย์ กล่าวว่า มีเคล็ดลับ 3 ประการด้วยกันที่บรรดาผู้นำที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายนำมาใช้ในการสร้างทีม

 

1) สนับสนุนความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Encourage Work-Life Balance) ซึ่งหมายความว่า ขณะที่ต้องการให้คนในทีมทำงานให้หนักเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ก็ต้องไม่หลงลืมที่จะปล่อยให้พนักงานในทีมได้มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจ ใช้เวลาส่วนตัวกับตัวเองบ้าง เพราะการตะบี้ตะบันทำงานมุ่งสู่ผลลัพธ์หรือเป้าหมายทางธุรกิจมากเกินไป เสี่ยงทำให้คนทำงานหมดไฟได้ง่ายๆ

 

2) วางแผนกิจกรรมสำหรับการสร้างทีม (Plan Team-Building Activities) เพราะทีมที่ดีที่สุดก็คือทีมที่สามารถทำงานร่วมกัน เข้าขากันได้อย่างดี ซึ่งก้าวแรกของการสร้างทีมที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นก็คือ การทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจที่จะทำงานกับสมาชิกคนอื่นๆ ด้วยการจัดกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการทำงานเพื่อให้มีประสบการณ์บางอย่างร่วมกัน เช่น วางแผนไปเที่ยวนอกสถานที่ร่วมกัน อย่างไปชมงานนิทรรศการศิลปะ

 

Elizabeth Rosenberg ผู้อำนวยการเอเจนซี 72andSunny กล่าวว่า ไม่มีอะไรที่ทำให้สมาชิกในทีมเกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันได้ มากไปกว่าการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พบปะเผชิญหน้าแลกเปลี่ยนความเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน

 

3) หนุนเสริมให้สมาชิกในทีมก้าวสู่ความสำเร็จ (Empower them to succeed) เคล็ดลับที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จก็คือ การเป็นที่ยอมรับและได้รับการมองเห็นคุณค่าจากองค์กรและเจ้านาย โดยผลการสำรวจของ Gallup Poll ในปี 2019 พบว่า ลูกจ้างที่ได้รับการสนับสนุนในทักษะที่แข็งแกร่งของตนเอง จะมีแรงจูงใจในการทำงานเพื่อประสบความสำเร็จได้มากขึ้น และกรณีที่ผู้จัดการไม่ได้สังเกตหรือยอมรับจุดเด่นของสมาชิกในทีมแต่ละคน ก็จะทำให้สมาชิกในทีมเกิดความแปลกแยกต่อทีมเพิ่มขึ้นถึง 45%

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories