×

เปิดมติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมากให้ศักดิ์สยามพ้นรัฐมนตรี

โดย THE STANDARD TEAM
17.01.2024
  • LOADING...

วันนี้ (17 มกราคม) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ สิ้นสุดลงเฉพาะตัว จากกรณีที่ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของ หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริง 

 

ผลการลงมติศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก 7 ต่อ 1 วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง คือวันที่ 3 มีนาคม 2566 ซึ่งทำให้ศักดิ์สยามไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้อีกอย่างน้อย 2 ปี นับแต่วันที่ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง

 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising