×

เดวิด คาเมรอน รมว.ต่างประเทศสหราชอาณาจักรเยือนไทย กระชับสัมพันธ์สองประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
20.03.2024
  • LOADING...

เดวิด คาเมรอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้ (20 มีนาคม) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนกับไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

คาเมรอนเตรียมส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นที่เป็นความสนใจร่วม โดยเฉพาะด้านกลาโหม เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเศรษฐกิจและการค้า

 

ประเทศไทยถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญด้านความมั่นคงของสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมสันติภาพและความปรองดองในเมียนมา รวมทั้งการพิทักษ์กฎหมายระหว่างประเทศและความมั่นคงในภูมิภาค ทั้งนี้ ด้วยความที่การค้าโลกครึ่งหนึ่งต้องเดินทางผ่านภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก การทำงานร่วมกันกับไทยในประเด็นความมั่นคงทางทะเล จึงมีความสำคัญยิ่งในการทำให้สหราชอาณาจักรสามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นได้

 

คาเมรอนกล่าวว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน การร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้มีส่วนช่วยสร้างการเจริญเติบโตและสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร

 

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน และเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เราจะร่วมมือกันต่อไปเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลกที่เรามีร่วมกัน ทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาทางเทคโนโลยีในอัตราเร่งสูง และภัยคุกคามต่อระบบสาธารณสุขทั่วโลก”

 

โอกาสนี้คาเมรอนจะเดินทางเยือนฐานทัพอากาศไทย และสนับสนุนแคมเปญร่วมในการจัดซื้อเครื่องบินกริพเพน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักร สวีเดน และสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษัทต่างๆ ทั่วสหราชอาณาจักรผลิตส่วนประกอบของอากาศยานถึงร้อยละ 40 การจัดซื้อนี้จะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะให้กองทัพอากาศไทย และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับสหราชอาณาจักร

 

นอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรจะเดินทางไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพบกับบรรดานักวิจัยจากศูนย์กลางการวิจัยและผลิตวัคซีนของสหราชอาณาจักร-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UK-South East Asia Vaccine Manufacturing Research Hub) และนักประดิษฐ์ที่ทำงานเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านต่างๆ ทั้งปัญญาประดิษฐ์และด้านวิศวกรรมชีวภาพ 

 

คาเมรอนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของทุน International Science Partnership Fund ซึ่งมีมูลค่าทั่วโลกสูงถึง 337 ล้านปอนด์ (ราว 15,450 ล้านบาท) เพื่อช่วยให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างนักวิจัยและนวัตกรของสหราชอาณาจักรและไทย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาท้าทายต่างๆ ของโลก และส่งเสริมความมั่งคั่ง โดยโครงการหลักๆ ในทุนนี้ประกอบด้วยการรับมือกับโรคที่มีอันตรายร้ายแรง การสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาระบบพลังงานสะอาด

 

รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรยังได้ประกาศเงินทุนสนับสนุนผ่านโครงการ UK PACT (UK Partnering for Accelerated Climate Transitions) สำหรับประเทศไทยจำนวน 6 ล้านปอนด์ (ราว 275 ล้านบาท) เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภาคคมนาคมที่ยั่งยืน การเงินสีเขียว และการกำหนดราคาคาร์บอนในประเทศไทย

 

พร้อมทั้งร่วมลงนามในแผนการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สหราชอาณาจักร-ไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหม สภาพภูมิอากาศและพลังงาน การค้าและการลงทุน เกษตรกรรม ดิจิทัลและเทคโนโลยี รวมถึงสาธารณสุขและการศึกษา ก่อนที่จะครบรอบ 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหราชอาณาจักรและไทยในปี 2025

 

แฟ้มภาพ: Dan Kitwood / POOL / AFP

อ้างอิง: 

  • สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising