×

สถานการณ์น้ำในเขื่อนเหลือใช้จริงเฉลี่ย 23% แม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

30.07.2019
 • LOADING...
สถานการณ์น้ำ

วันนี้ (30 ก.ค.) กรมชลประทานได้รายงานสรุปศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ เรื่อง สถานการณ์น้ำและการเฝ้าระวัง ประจำวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 (ข้อมูลของวันที่ 29 กรกฎาคม 2562) ปรากฏว่าตัวเลขปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางเริ่มอยู่ในภาวะวิกฤต หลังพบปริมาณน้ำที่ใช้ได้จริงเหลือเพียง 23% เท่านั้น ขณะที่สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางสามารถสรุปได้ดังนี้

 

 • ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำ 35,663 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 47% (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 11,772 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 23%) 
 • ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำเมื่อเทียบกับปี 2561 (51,324 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 67%) จะพบว่าน้อยกว่าปี 2561 จํานวน 15,661 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 • ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 60.56 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 • ปริมาณน้ำระบาย 98.41 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำได้อีก 40,406 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

สถานการณ์น้ำ

 

และหากจำแนกเพียงสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จะพบว่าอ่างเก็บน้ำทั้ง 35 แห่งมีปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

 

 • ต่ำกว่า 30% รวม 20 แห่ง
 • ตั้งแต่ 31-50% รวม 9 แห่ง
 • มากกว่า 50% รวม 6 แห่ง

 

สถานการณ์น้ำ สถานการณ์น้ำ

 

นอกจากนี้สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (4 เขื่อนหลัก) รวมทั้งสิ้น 7,787 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 31% (ปริมาณน้ำใช้การได้ 1,091 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 6%) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 10.58 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบาย 37.15 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำได้อีก 17,084 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแยกได้ดังนี้

 

 • เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำ 4,420 ล้านลูกบาศก์เมตร (33% ของความจุอ่างเก็บน้ำ) เป็นน้ำใช้การได้ 620 ล้านลูกบาศก์เมตร (6% ของระดับน้ำเก็บกัก) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 1.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบาย 21.00 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำได้อีก 9,042 ล้านลูกบาศก์เมตร
 • เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำ 3,213 ล้านลูกบาศก์เมตร (34% ของความจุอ่างเก็บน้ำ) เป็นน้ำใช้การได้ 363 ล้านลูกบาศก์เมตร (5% ของระดับน้ำเก็บกัก) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 7.88 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบาย 13.99 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำได้อีก 6,297 ล้านลูกบาศก์เมตร
 • เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำ 119 ล้านลูกบาศก์เมตร (13% ของความจุอ่างเก็บน้ำ) เป็นน้ำใช้การได้ 76 ล้านลูกบาศก์เมตร (8% ของระดับน้ำเก็บกัก) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 1.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบาย 1.73 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำได้อีก 820 ล้านลูกบาศก์เมตร
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร (4% ของความจุอ่างเก็บน้ำ) เป็นน้ำใช้การได้ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร (3% ของระดับน้ำเก็บกัก) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 0.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบาย 0.43 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำได้อีก 924 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

สถานการณ์น้ำ

 

ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหากเปรียบเทียบกับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (ตามรายงานของกรมทรัพยากรน้ำ 29 กรกฎาคม 2562) ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

 

 • อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีระดับน้ำเหลืออยู่ 3.45 จากระดับตลิ่งที่ 12.80
 • อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีระดับน้ำเหลืออยู่ 5.69 จากระดับตลิ่งที่ 16.00
 • อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีระดับน้ำเหลืออยู่ 1.92 จากระดับตลิ่งที่ 12.20
 • อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีระดับน้ำเหลืออยู่ 3.11 จากระดับตลิ่งที่ 12.00
 • อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีระดับน้ำเหลืออยู่ 3.82 จากระดับตลิ่งที่ 12.50
 • อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีระดับน้ำเหลืออยู่ 4.48 จากระดับตลิ่งที่ 14.50

 

ภาพ: รอบรั้วชลประทาน

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง: water.rid.go.th/flood/news

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising