×

ถ่ายทอดสด: Daily Debate Society ตอน CPTPP กับดักหรือโอกาส

โดย THE STANDARD TEAM
16.07.2020
  • LOADING...

รายการพิเศษจาก THE STANDARD Daily ที่หยิบยกประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมมาพูดคุยด้วยเหตุและผลผ่านตัวแทนจากทุกฝ่าย กับรายการสดครั้งแรก ‘Daily Debate Society’ ตอน CPTPP กับดักหรือโอกาส

 

กางทุกมิติของ ‘ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก’ หรือ CPTPP ข้อตกลงทางการค้าที่คาราคาซังมาเนิ่นนาน

 

คุณต้องรับรู้ข้อมูลจากทุกด้านก่อนตัดสินใจเลือกกับผู้ร่วมชำแหละทุกข้อมูลของ CPTPP

 

มานพ แก้วโกย 

ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ขวัญทุ่งกุลา เจ้าของ หจก.เนเจอร์ฟู้ดโปรดักส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง

 

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ 

ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย)

 

ดร.รัชดา เจียสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด 

 

กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

รองประธานกลุ่มเอฟทีเอ ว็อทช์ และกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาผลกระทบการเข้าร่วม CPTPP สภาผู้แทนราษฎร

 

รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม 

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ศูนย์เกาหลีศึกษา และศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผศ.ชล บุนนาค

ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)  

และอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ดำเนินรายการโดย พิภู พุ่มแก้วกล้า

 

ชมสดพร้อมกัน วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทาง Facebook Live และ YouTube Live ของ Thestandardth

 

อ่านบทความเกี่ยวกับ CPTPP ได้ที่ https://thestandard.co/tag/cptpp/

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising