×

เกณฑ์การจัดสรรวัคซีน Pfizer ล็อต 1.5 ล้านโดส ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

31.07.2021
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 วันเดียวกับที่วัคซีน Pfizer 1.5 โดสที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกามาถึงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีน Pfizer ล็อตนี้ ซึ่งตามมติการประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนโควิด กรณีวัคซีน Pfizer วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

 

🔻บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั่วประเทศ 700,000 โดส
🔻กลุ่มเสี่ยงต่ออาการรุนแรงใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม 645,000 โดส
🔻ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย 150,000 โดส
🔻การศึกษาวิจัย 5,000 โดส
🔻สำรองสำหรับควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด 3,450 โดส

 

กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มหลังจะได้รับคนละ 2 โดส ห่างกัน 3 สัปดาห์คือครบตามตารางการฉีดวัคซีน ในขณะที่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าจะได้รับคนละ 1 โดสคือเป็นเข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเท่านั้น โดยมติการประชุมคณะทำงานฯ วันที่ 30 กรกฎาคมกำหนดเกณฑ์การจัดสรรวัคซีน Pfizer ล็อต 1.5 ล้านโดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้

 

🔻บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยโควิด ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต รพ.สนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน/Hospitel/ข้องเกี่ยวกับภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิด

 

🔻ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็มแล้ว อย่างน้อย 4 สัปดาห์ และยังไม่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น

 

ทำให้บุคลากรฯ ที่ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ Sinovac (SN) + AstraZeneca (AZ), ได้รับวัคซีน SN หรือ AZ มาเพียง 1 เข็ม, ได้รับวัคซีนอื่น หรือแม้แต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer ในล็อตนี้ ช่วงหัวค่ำของวันที่ 30 กรกฎาคม ในสังคมออนไลน์จึงเต็มไปด้วยความสงสัยว่าทำไมถึงไม่ฉีดให้กับบุคลากรฯ ด่านหน้าที่ต้องการฉีดวัคซีนล็อตนี้ทุกคน

 

โดยเฉพาะบุคลากรฯ ด่านหน้าที่ได้รับวัคซีน AZ ไปแล้ว 1 เข็ม ควรได้รับการฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer (PZ) เป็นเข็มที่ 2 เพราะมีข้อมูลจากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าวัคซีนสูตรไขว้ AZ + PZ สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี และหลายประเทศแนะนำประชาชนของตัวเองให้ฉีดสูตรนี้ได้ ดังนั้นถ้ามีวัคซีนเพียงพอ กระทรวงสาธารณสุขก็ควรจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรฯ กลุ่มนี้ด้วย

 

ทั้งนี้ ยอดการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดสะสมจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (4 สัปดาห์ก่อนวันที่ 9 สิงหาคมตามไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนล็อตนี้) มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 690,814 คน (97% ของเป้าหมาย 712,000 คน) แต่มีบุคลากรฯ บางส่วนที่ได้รับวัคซีน AZ ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นวัคซีน AZ ไปแล้วก่อนหน้านี้

 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising