×

Credit Suisse คาด เศรษฐีเงินล้านทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 40% ในปี 2026 โดยความมั่งคั่งของแต่ละประเทศที่ต่างกันอาจแคบลง

21.09.2022
  • LOADING...
Credit Suisse

Credit Suisse Group AG เปิดเผยผลการศึกษาผ่านรายงานที่ชื่อว่า Global Wealth Report 2022 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (20 กันยายน) ว่า จำนวนเศรษฐีซึ่งจะมีความมั่งคั่งมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ หรือราว 36 ล้านบาท ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 87.5 ล้านคนภายในปี 2026 โดยเพิ่มขึ้นจาก 62.5 ล้านคนในปี 2021

 

การเพิ่มขึ้นของจำนวนเศรษฐีหลังจากนี้ ในกลุ่มประเทศ Emerging Economies จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเร็วกว่า โดยเฉพาะประเทศจีนที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก 6.2 ล้านคน เป็น 12.2 ล้านคน ส่วนสหรัฐฯ ยังคงเป็นประเทศที่มีจำนวนเศรษฐีเงินล้านมากที่สุด 24.5 ล้านคนในปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 27.7 ล้านคน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ในขณะที่มหาเศรษฐีที่รวยที่สุด 500 อันดับแรกจะมีความมั่งคั่งลดลง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ แต่เชื่อว่าจะเห็นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากตลาดเกิดใหม่

 

นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังคาดการณ์ว่า ความมั่งคั่งที่ถูกสะสมไว้รวมกันของเศรษฐีต่างๆ จะเพิ่มขึ้นอีก 36% เป็น 169 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยที่ความมั่งคั่งเฉลี่ยต่อผู้ใหญ่ 1 คนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 28% ทะลุระดับ 1 แสนดอลลาร์ในปี 2024 ขณะที่จำนวนของผู้คนระดับมหาเศรษฐีซึ่งมีความมั่งคั่งสูงกว่า 50 ล้านดอลลาร์ จะเพิ่มขึ้นเป็น 385,000 คน

 

ขณะเดียวกันรายงานระบุว่า การเพิ่มขึ้นของเศรษฐีจีนยังสวนทางกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันที่กำลังชะลอตัวลง โดยความมั่งคั่งของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศจีนอยู่ที่ 85.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 เพิ่มขึ้น 15.1% หรือ 11.2 ล้านล้านดอลลาร์จากปี 2020 ก่อนหน้า

 

แอนโธนี ชอร์ร็อกส์ นักเศรษฐศาสตร์ของ Credit Suisse ระบุว่า ความแตกต่างระหว่างกลุ่มประเทศที่รวยและประเทศที่รวยน้อยกว่าจะลดลง เนื่องจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางจะเติบโตในระดับที่สูงกว่า

 

ทั้งนี้ ความมั่งคั่งของครัวเรือนทั่วโลกอยู่ที่ 463.6 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2021 โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ความไม่เท่าเทียมเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

 

สหรัฐฯ จีน และแคนาดา เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งของครัวเรือนเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยแต่ละประเทศเพิ่มขึ้น 19.5 ล้านล้านดอลลาร์, 11.2 ล้านล้านดอลลาร์ และ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ ตามลำดับ

 

อ้างอิง:

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising