×

‘สูญเสียรายได้และอาจสูญเสียอาชีพ’ สหภาพแรงงานสร้างสรรค์ ร้อง กมธ.แรงงาน หลัง PayPal บังคับฟรีแลนซ์จดนิติบุคคล

โดย THE STANDARD TEAM
10.02.2022
  • LOADING...
ฟรีแลนซ์

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์) เวลา 14.00 น. สหภาพแรงงานสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย (Creative Workers Union Thailand: CUT) ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรรมาธิการ (กมธ.) แรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ถึงประเด็นการทำงานที่ไม่เป็นธรรมของแรงงาน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัด (PayPal Thailand) บังคับให้แรงงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลภายใน 1 เดือน พร้อมด้วยผู้เสียหายจำนวน 655 รายชื่อ

 

สหภาพแรงงานสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย เครือข่ายอิสระที่เกิดจากการรวมกลุ่มของแรงงานด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ จำนวนกว่า 700 ราย ในประเด็นการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินของ บริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวกลางที่ให้บริการในการรับฝากโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์จากผู้ใช้งานทั่วโลก โดยเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งานบริการธุรกรรมทางการเงินของแรงงานอิสระ จากเดิมที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับบุคคลธรรมดา ให้ต้องจดทะเบียนบริษัทสำหรับนิติบุคคล ซึ่งบริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ระบุไว้ในประกาศว่า การปรับเปลี่ยนนี้ทำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศไทย เนื่องจากการให้บริการของบริษัท เพย์พาล ในประเทศอื่นๆ ไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขเช่นนี้ 

 

โดยที่สภาพการทำงานของแรงงานอิสระส่วนใหญ่เป็นแรงงานรับจ้าง ไม่ได้อยู่ในสถานะธุรกิจ จึงไม่สามารถจดทะเบียนนิติบุคลได้ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ บริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเหตุให้แรงงานอิสระในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต้องสูญเสียรายได้ และอาจนำไปสู่การสูญเสียอาชีพของตนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 

จากผลกระทบต่อแรงงานอิสระในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าว สหภาพแรงงานสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย ได้มีข้อร้องเรียนมายังกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 

  1. ขอความชัดเจนจาก บริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัด ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านธุรกรรมทางการเงิน ว่าแรงงานอิสระต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้สามารถใช้บริการทางการเงินระหว่างประเทศไทยหลังจากวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยเร็วที่สุด

 

  1. ให้ บริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัด ขยายระยะเวลาการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศจนกว่าข้อสรุปเรื่องการจัดการบัญชีให้เหมาะสมกับแรงงานอิสระจะได้รับการแก้ไข

 

  1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ที่ล้าหลังและไม่เอื้อต่อแรงงานอิสระ

 

  1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน 
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising