×

ศบค. เปิดเงื่อนไขรับคนต่างชาติเข้าประเทศไทย 6 กลุ่ม

28.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (28 กันยายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้รายงานความคืบหน้าการอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 3 ของข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 13) ซึ่งเป็นเรื่องของการเปิดรับคนต่างชาติเข้าประเทศไทย ทั้งหมด 6 กลุ่ม และทั้งหมดสำนักงานประสานงานกลางได้เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา และได้เห็นชอบหลักการแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร
  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising