×

CRC จับมือ GULF ตั้งบริษัทร่วมทุน ‘กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี’ ลุยติดตั้งโซลาร์รูฟบนพื้นที่ร้านไทวัสดุ นำร่อง 5 แห่ง

26.05.2022
  • LOADING...
กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี

บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ CRC จับมือกับ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF ตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ชื่อว่า บริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE) ด้วยทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจโซลาร์รูฟ เตรียมนำร่องติดตั้งแผงโซลาร์บนพื้นที่ร้านไทวัสดุ 5 สาขา เพื่อขายไฟฟ้าให้กลุ่มเซ็นทรัล

 

CRC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (CRC TWD) ที่ CRC ถือหุ้น 99.99% และ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด (GULF1) ที่ถือหุ้นโดย GULF ในสัดส่วน 99.99% ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อว่า บริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE) โดย CRC TWD และ GULF1 บริษัทละ 50% โดยมีทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท

 

GGE จัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ในรูปแบบการเช่าใช้พื้นที่หลังคาของร้านค้าปลีกไทวัสดุ เพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป และขายไฟฟ้าให้กับกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป และ/หรือ กลุ่มลูกค้าพาณิชยกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเริ่มนำร่องในร้านไทวัสดุ 5 สาขา ก่อนขยายไปยังสาขาอื่นต่อไป

 

ขณะที่ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 GULF1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และ CRC TWD ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ถือหุ้นโดย CRC 99.99% ได้เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมกันจัดตั้ง บริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE) ในประเทศไทย เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) และ/หรือ กลุ่มลูกค้าพาณิชยกรรมและกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

 

โดยภายหลังจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน GGE จะเริ่มดำเนินโครงการนำร่องที่ร้านค้าปลีกไทวัสดุ 5 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง และมีแผนที่จะขยายธุรกิจออกไปในสาขาอื่นๆ ตามที่จะตกลงกัน นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะเช่าใช้พื้นที่หลังคาของเจ้าของหลังคารายอื่นๆ เพื่อที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยเช่นกันในอนาคต

 

ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัท โดย GULF มีความชำนาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง ในขณะที่ CRC เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป ที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ

 

ห้างสรรพสินค้า, ไฮเปอร์มาร์ต, ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ, ร้านค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าเกี่ยวกับบ้าน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์สำนักงาน และพร็อพเพอร์ตี้ที่มุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าและบริการ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่มบริษัท

 

นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising