×

เครือซีพี ลงพื้นที่ทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา ‘เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’ ปรับภูมิทัศน์ใหม่ให้สะอาดร่มรื่น

โดย THE STANDARD TEAM
06.12.2021
  • LOADING...
CP

เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่กลายเป็นเหมือนวัฒนธรรมประจำปีของกลุ่มซีพีไปแล้ว สำหรับกิจกรรมโครงการจิตอาสา ‘เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’ ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้ได้รวมพลังบุคลากรทั่วประเทศ ร่วมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ สร้างสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ตลอดจนเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้นำโดย สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมคณะผู้ริหารจากกลุ่มธุรกิจในเครือ ลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ จุดหลักของการจัดกิจกรรม ณ สวนราชเทวีภิรมย์ และชุมชนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเขตราชเทวี ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมใจกันพลิกฟื้นพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ และมอบกล้าไม้ยืนต้นจำนวน 1,000 ต้นจากโครงการฝากเลี้ยงกล้าไม้ ได้แก่ ต้นแดง ต้นพะยูง และต้นประดู่ป่า เพื่อนำไปแจกจ่ายหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครในการสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ รวมถึงการทำความสะอาด ตลอดจนปรับภูมิทัศน์โดยรอบ


นอกเหนือจากการที่ได้คืนสังคมที่ร่มรื่นน่าอยู่สู่ชุมชนแล้ว กิจกรรมในโครงการจิตอาสา ‘เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’ ยังถือเป็นหนึ่งในปรัชญาหลักขององค์กร ในฐานะที่เป็นบริษัทเอกชนไทยที่มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ดำเนินธุรกิจมาหนึ่งศตวรรษใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดิน และเป็นการเดินตามหลักค่านิยมองค์กร ‘3 ประโยชน์’ นโยบายที่ร่างโดย ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือซีพี ซึ่งมีนโยบายให้ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเป็นวันจิตอาสาประจำปีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการจัดกิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื่องทุกปี ครอบคลุมทุกภูมิภาค อาทิ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาที่ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว ทำความสะอาดและตัดหญ้าถนนเส้นทางสาธารณะหลังฟาร์ม และเก็บขยะบริเวณชายหาดอ่าวบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รวมไปถึง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เก็บขยะพื้นที่โดยรอบตามคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ เช่น คลังสินค้าบุรีรัมย์ ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ ศูนย์กระจายสินค้าภูเก็ต ศูนย์กระจายสินค้า BDC มหาชัย ศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น และศูนย์กระจายสินค้า BCF DC เชียงใหม่


ในส่วนของ ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม อาสาทำความสะอาดพื้นที่รอบอาคารทรู ทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก นอกจากนี้บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดสุวรรณโกฏิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมไปถึง บริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้จัดกิจกรรมใน 3 พื้นที่ ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อทำอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านโนนเรือง ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และจัดกิจกรรมทำความสะอาดลานวัดและซ่อมบำรุงไฟฟ้า วัดโบสถ์สมพรชัย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปลูกผักสวนครัว โรงเรียนบ้านหนองสามพราน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมตามโรงงานต่างๆ ได้แก่ โรงงานสาขาระยอง จัดกิจกรรมทำความสะอาดลานวัดเขาโพธิ์ จังหวัดระยอง โรงงานสาขาสีคิ้ว ทำความสะอาดโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โรงงานสาขาบางพลีทำความสะอาดวัดบางเพรียง โรงงานสาขาบางปะกง จัดกิจกรรมทำความสะอาดโบสถ์กลางน้ำวัดสุนีย์ เป็นต้น


ถือเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปีของชาวซีพี เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน


[PR News]

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising