×
319427

CP ขอบคุณศาลปกครองสูงสุด พิพากษาคืนสิทธิประมูลสนามบินอู่ตะเภา ขออภัยกองทัพเรือ แจงพิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย

โดย THE STANDARD TEAM
10.01.2020
  • LOADING...

วันนี้ (10 มกราคม) กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตร เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ หลังศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาคืนสิทธิการเข้าร่วมประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก 

 

จากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ได้กลับเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ในการนี้กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้ง และพันธมิตร ซึ่งประกอบไปด้วย 

  1. บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด 
  2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 
  3. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) 
  4. บริษัท บี.กริม จอยน์ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 

และ 5. Orient Success International Limited 

 

ขอขอบพระคุณศาลปกครองสูงสุดที่ให้ความเป็นธรรม ทำให้กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตร ได้กลับเข้าสู่กระบวนการตามสิทธิที่พึงมี ในการเข้าร่วมประมูลโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยพร้อมยอมรับผลการคัดเลือกและเคารพกฎกติกาการประมูลที่โปร่งใสเป็นธรรม และไม่ว่าผลการคัดเลือกจะออกมาเป็นเช่นไร กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตร ยินดีที่จะให้การสนับสนุนในทุกมิติ เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง เนื่องจากตระหนักดีว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศไทย

 

พร้อมกันนี้ต้องกราบขออภัยคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก รวมไปถึงกองทัพเรือ ที่กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตร มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิที่พึงมีตามกฎหมาย  

 

แต่ทั้งนี้ขอยืนยันด้วยความจริงใจว่า กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตร มีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างมากที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการนี้ เพราะต้องการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ในการนี้

กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตร จึงได้ผนึกกำลังนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร ซึ่งล้วนเป็นบริษัทชั้นนำระดับสากล มาช่วยกันสร้างสรรค์และขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทย โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการรวมพลังครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories