×

CP และ True มอบทุนการศึกษาครอบครัวผู้เสียชีวิตจนจบ ป.ตรี พ่วงประกันสุขภาพบิดา มารดา

โดย THE STANDARD TEAM
11.02.2020
  • LOADING...
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ ได้ร่วมส่งต่อกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงโคราช และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกคน โดยได้มอบความช่วยเหลือผ่าน ‘สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP Leadership Institute’ และ ‘โครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP Scholarship’ ดังนี้

 

  1. มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP Scholarship แก่บุตรผู้เสียชีวิต โดยให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ทุนระดับประถม ทุนละ 30,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มูลค่าทุนละ 100,000 บาท และทุนระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษาละ 30,000 บาท ทุนระดับ ปวช. รวม 3 ปี 100,000 บาท และทุนระดับ ปวส. มูลค่าทุนละ 100,000 บาท) โดยมีมูลค่าทุนการศึกษารวมสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ทุนทั้งหมดที่มอบให้เป็นทุนที่ไม่มีเงื่อนไขผูกพัน  
  2. นอกจากนี้สำหรับครอบครัวที่สูญเสียบุตรในเหตุการณ์ดังกล่าว เครือ CP และ True พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้แก่บิดา มารดา ผู้ประสบเหตุ ซึ่งขณะนี้กำลังเจรจาในรายละเอียดกับบริษัทประกันชีวิต
  3. พนักงานจิตอาสาเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ บริจาคโลหิต รวมถึงน้ำดื่มและอาหาร ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  4. TrueMove H ได้ร่วมส่งข้อความสั้น (SMS) เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นแรงใจบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ในชื่อบัญชี ‘ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 โดยจังหวัดนครราชสีมา’ ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเซฟวัน เลขบัญชี 678-9-97951-4

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising