×

สธ. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดนักท่องเที่ยวต่างชาติ AstraZeneca 800 บาทต่อเข็ม ส่วน Pfizer 1,000 บาทต่อเข็ม คนไทยฉีดฟรี

โดย THE STANDARD TEAM
26.01.2023
  • LOADING...

วันนี้ (26 มกราคม) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้บริการแล้วหลายแห่ง

 

สำหรับในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์การแพทย์บางรัก, สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.), สถาบันโรคผิวหนัง, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รวมถึงในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต และสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่อนข้างดี

 

มีอัตราค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นค่าบริการวัคซีน AstraZeneca 800 บาทต่อเข็ม และ Pfizer 1,000 บาทต่อเข็ม และมีค่าบริการทางการแพทย์อีก 380 บาท

 

สำหรับในจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทยอยแจ้งความจำนงขอเป็นจุดบริการฉีด ขณะนี้กรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อหน่วยบริการซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 100 แห่ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวางแผนในการจัดสรรและจัดส่งวัคซีน

 

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนการเก็บข้อมูลรายได้จากค่าบริการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต้นสังกัดและกระทรวงการคลัง เพื่อการตรวจสอบที่โปร่งใส

 

นพ.ธเรศกล่าวต่ออีกว่า สำหรับการเปิดจุดบริการฉีดของภาคเอกชนนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเตรียมแนวทางและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องมีการวางแผนเรื่องแนวทางปฏิบัติและการกำกับติดตามที่แตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐ เช่น การทำข้อตกลง กระบวนการส่งคืนเงินค่าวัคซีน

 

ระหว่างนี้หน่วยงานภาคเอกชนที่ต้องการเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถทำหนังสือแสดงความจำนงมาได้ที่กรมควบคุมโรค และหากแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน กรมควบคุมโรคจะมีการนัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและนัดหมายเพื่อลงนามข้อตกลงต่อไป

 

ทั้งนี้ ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขมีวัคซีนเพียงพอ และขอให้ทุกหน่วยบริการที่เป็นจุดฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องมีการให้บริการฉีดวัคซีนคนไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายควบคู่กันไปด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising