×

อนุทินเผยเตรียมเปิดให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่ต้องลงทะเบียนมิถุนายนนี้ เพิ่มเป้าเป็น 150 ล้านโดสภายในปี 2565

โดย THE STANDARD TEAM
12.05.2021
  • LOADING...
ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่ต้องลงทะเบียน

วันนี้ (12 พฤษภาคม) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน 3 ประเด็นหลัก คือ 

 

1. เพิ่มจำนวนวัคซีนจากเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ 100 ล้านโดส เป็น 150 ล้านโดส ภายในปี 2565 

 

2. เร่งทำงานเชิงรุกเพื่อให้การเจรจาจัดซื้อวัคซีนคืบหน้ารวดเร็ว ซื้อให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดครอบคลุมถึงการกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์อื่นๆ  

 

3. ปรับแนวทางการฉีดวัคซีนให้ปูพรมฉีดเข็มแรกให้กับประชาชนให้มากที่สุด เพื่อเป็นการลดโอกาสในการติดเชื้อและความรุนแรงของโรค เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว 

 

รวมถึงมีมติให้ปรับแผนการฉีดวัคซีน ปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชน โดยเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนนี้ ผ่าน 3 ช่องทางคือ 

 

1. กลุ่มที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือ [email protected]หมอพร้อม

 

2. การจัดขอเข้ารับวัคซีนเป็นหมู่คณะ เช่น ในโรงงาน หรือสถานประกอบการขนาดใหญ่

 

3. เปิดให้ประชาชนทั่วไปโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าตามจุดบริการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี หรือติดปัญหาในการจองฉีดวัคซีนให้เข้าถึงได้มากที่สุด  

 

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แผนการปูพรมฉีดวัคซีนให้ประชาชนนั้น ทางกรมควบคุมโรคมีแผนต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชาชนในแต่ละจังหวัด โดยพื้นที่ซึ่งมีการระบาด เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ก็เป็นไปตามความสมัครใจในการรับวัคซีน 

 

แผนที่จะให้ประชาชนสามารถเข้ามารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องนัดหมายนั้น จะเน้นกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีประวัติการรักษาในสถานพยาบาล เป็นบุคคลกลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น กลุ่มพนักงานขับรถโดยสาร คนขับรถแท็กซี่ โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆ ที่จัดให้เป็นจุดวัคซีน ซึ่งเป็นสถานที่เปิดโล่ง มีระบบระบายอากาศ และรองรับคนจำนวนมากได้เพื่อลดความแออัด เช่น สถานีกลางบางซื่อ จามจุรีสแควร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว เดอะมอลล์บางกะปิ

 

มีการแบ่งสัดส่วนของการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในแต่ละจุดแตกต่างกันตาม สถานการณ์ และการประเมินของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆ เช่น อาจกำหนดให้กลุ่มที่มีการนัดหมายผ่าน [email protected]หมอพร้อม หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม ร้อยละ 30 กลุ่มประชาชนที่ทางโรงพยาบาลประสานร้อยละ 50 และผู้ที่เดินทางเข้ารับวัคซีนด้วยตนเองโดยมิได้นัดหมายร้อยละ 20 โดยการเข้ารับวัคซีนนั้นจะใช้เกณฑ์ตามข้อบ่งชี้การใช้ทางการแพทย์ ไม่มีการเลือกยี่ห้อวัคซีนเองได้

 

ทั้งนี้ หากจังหวัดใดมีความพร้อม ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งหลังการเข้ารับวัคซีนแล้วประชาชนต้องลงทะเบียนเพื่อติดตามผลและประเมินอาการผ่านแอปพลิเคชัน หรือ [email protected]หมอพร้อม ส่วนกรณีไม่มีแอพพลิเคชันในการติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเป็นผู้ติดตามอาการหลังการรับวัคซีน

 

ส่วนกลุ่มอื่น เช่น กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนด้อยโอกาส ทุกคนต้องได้รับวัคซีน แน่นอน แต่อยู่ในระหว่างจัดทำแผนรองรับเพื่อความมั่นใจในการเข้ารับวัคซีนที่ปลอดภัย ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยจะประสานผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศในการแจ้งเข้ารับวัคซีน ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวจะจัดฉีดวัคซีนในกลุ่มที่มีโอกาสเกิดการระบาด เช่น ในโรงงานขนาดใหญ่ ตลาดใหญ่ เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่นั้น

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising