×

ใบรับรองไม่มีผลในทางปฏิบัติ ตลาดสี่มุมเมืองแจ้ง ต้องมาถึงตลาดภายในสี่ทุ่ม และรอจนกว่าตีสี่จึงจะขนย้ายสินค้าได้

โดย THE STANDARD TEAM
06.04.2020
  • LOADING...
โควิด-19 ตลาดสี่มุมเมือง
ตลาดสี่มุมเมือง เจอปัญหาหนังสือรับรองของตลาดที่ออกให้เพื่อรับรองสถานะการขนส่งสินค้าการเกษตรเข้าหรือออกจากตลาดระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ในทางปฏิบัติไม่สามารถใช้ยืนยันสถานะต่อเจ้าหน้าที่รัฐได้ โดยเจ้าหน้าที่รัฐมีข้อแนะนำว่าหากมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางระหว่างเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อขอหนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกเคหสถานได้ ณ ที่ว่าการอำเภอของต้นทางการขนส่งสินค้า และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะสามารถวิ่งได้เฉพาะกรณีการบรรทุกสินค้า แต่ไม่สามารถวิ่งรถเปล่าในช่วงเวลาดังกล่าวได้
 
ส่วนกรณีรถผู้ซื้อหรือรถเร่ที่ซื้อสินค้าไปเพื่อการค้าขายไม่ถือว่าเป็นผู้ขนส่งสินค้าเกษตร จึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.
 
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเปิดทำการ 24 ชั่วโมง ท่านสามารถมาถึงตลาดเวลา 22.00 น. แต่ต้องอยู่ภายในตลาดจนถึง 04.00 น.

โควิด-19 ตลาดสี่มุมเมือง

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ thestandard.co/coronavirus-coverage

และอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวของโรคโควิด-19 ได้ที่ www.facebook.com/thestandardth

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories