×
355046

เมื่อโควิด-19 อาจทำให้คนไทยตกงานเกือบ 5 ล้านคน

17.04.2020
  • LOADING...

เมื่อโควิด-19 ไม่ได้เป็นแค่วิกฤตโรคภัย แต่สร้างวิกฤตระดับโลกไปแล้ว ในประเทศไทยบางบริษัทให้ทำงานจากที่บ้าน ขณะที่ภาครัฐต้องประกาศปิดสถานที่ต่างๆ ชั่วคราว เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือร้านอาหาร เป็นต้น นอกจากลดจำนวนคนที่ออกมานอกบ้าน ยังทำให้พนักงานบางส่วนไม่ได้ทำงาน ภาคธุรกิจบางแห่งจึงฉวยโอกาสลดจำนวนพนักงาน หรือไม่จ่ายเงินเดือน

ไหนจะมีกลุ่มแรงงานอิสระที่หารายได้ยากขึ้น เพราะคนออกมานอกบ้านน้อยลง วิกฤตนี้จะส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยอย่างไร

 

 

ภาพประกอบ: พรวลี จ้วงพุฒซา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories