×

ประเทศที่ยังไม่พบผู้ติดโควิด-19 รายแรกอย่างเป็นทางการ หลังระบาดมานานกว่า 6 เดือน

01.07.2020
  • LOADING...

โควิด-19 แพร่ระบาดมานานกว่า 6 เดือนแล้ว พบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อยใน 181 จาก 193 ประเทศทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงกว่า 10 ล้านราย รักษาหายแล้วราวครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อทั้งหมด เสียชีวิตแล้วกว่า 5 แสนราย เหลือเพียง 12 ประเทศในโลกเท่านั้นที่ยังไม่พบรายงานผู้ติดโควิด-19 รายแรกอย่างเป็นทางการ ซึ่งประเทศที่ยังปลอดโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising