×

สภาถกกฎหมายกัญชาวาระ 2 ถึงมาตรา 3 จากทั้งหมด 95 มาตรา หลังมีผู้อภิปรายยาวต่อเนื่องตลอดวัน

โดย THE STANDARD TEAM
14.12.2022
  • LOADING...

วันนี้ (14 ธันวาคม) การประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. …. วาระที่ 2 ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

 

โดย ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประเภทบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน กมธ. ชี้แจงตอนหนึ่งว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ ทาง กมธ. เพิ่มจากฉบับเดิม ที่มี 45 มาตรา เป็น 95 มาตรา หรือเพิ่มขึ้น 50 มาตรา แต่ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นกระบวนการอย่างรอบคอบ

 

โดย กมธ. ทุ่มเทและเสียสละอย่างยิ่ง และไม่ใช่ผลงานของพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง แต่เป็นผลงานจากตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ และรัฐบาล ร่างกฎหมายนี้จะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาโรค และการคุ้มครองคนเปราะบาง ทั้งเด็กและเยาวชนหลากหลายมิติ เรารับทราบถึงข้อห่วงใย แต่หลายเรื่องคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 

 

ศุภชัยกล่าวต่อว่า กมธ. ได้พิจารณางานวิจัยว่าพบกัญชามีฤทธิ์เสพติดระดับเดียวกับกาแฟ และติดยากกว่าแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ เราควรสนับสนุนการนำประโยชน์ต่างๆ ของกัญชาและกัญชงมาใช้ทางการแพทย์ และเปิดให้เกษตรกรได้ปลูกภายใต้การควบคุมเพื่อสร้างรายได้ จึงอยากให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความเห็นหรือแก้ไขมาตราต่างๆ อย่างเต็มที่ และโหวตผ่านกฎหมายฉบับนี้เพื่อนำไปใช้ควบคุมการใช้กัญชา กัญชงของประชาชนต่อไป

 

จากนั้น เข้าสู่การพิจารณาที่เรียงเป็นรายมาตรา โดย ส.ส. ฝ่ายค้านส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ แต่คัดค้านการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ เพราะจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและทำให้เกิดการเสพติด โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน 

 

โดยเมื่อถึงการพิจาณาในมาตรา 3 ที่ระบุว่า “ให้กัญชา กัญชง ที่ดำเนินการตามที่ดำเนินการตามพระบัญญัตินี้แล้วไม่ถือเป็นยากเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดหรือประมวลกฎหมายยาเสพติด”

 

ศุภชัยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนขออนุญาตที่ประชุมตัดมาตรา 3 ออกทั้งมาตราตามที่ กมธ. เสียงข้างน้อยเสนอมา เรื่องที่ให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติด เพราะสมาชิกมีความห่วงใย ดังนั้นจึงเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปโดยดี ยินดีที่จะขอให้เราตัดมาตรา 3 ทั้งมาตรา

 

ทำให้ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ขอให้ทำกระบวนการให้ถูกต้อง และขอให้พักการประชุมเพื่อให้ กมธ. กลับไปหารือกัน และทำทุกอย่างให้ถูกต้อง ขณะที่ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส. จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า มาตรา 3 เป็นหัวใจสำคัญ ว่ากัญชาเป็นยาเสพติดหรือไม่ การเสนอให้ตัดออกทั้งมาตรานั้น ตนไม่ทราบว่ามีเหตุผลอะไร และเมื่อตัดมาตรานี้ออกแล้วผลจะเป็นอย่างไร แล้วต่อไปกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด 5 อีกหรือไม่

 

ศุภชัยยอมรับว่า การเสนอให้ตัดมาตรา 3 ออกมามาตรา เป็นเพียงการหารือใน กมธ. ยังไม่ใช่มติ ดังนั้น ขอพักการประชุมประมาณ 20 นาที เพื่อขอนำเรื่องการขอตัดมาตรา 3 ออกทั้งมาตราไปทำให้ถูกตั้ง

 

จากนั้น ที่ประชุมสภาได้กลับมาประชุมอีกครั้งหลัง กมธ. ไปหารือกัน โดยประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการหารือของ กมธ. ให้มีการตัดมาตรา 3 ออกทั้งมาตรา

 

ล่าสุดเวลาประมาณ 17.20 น. พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพา ส.ส. พรรคเพื่อไทย เสนอนับองค์ประชุม โดยมีผู้แสดงตน 242 คน กับแสดงตนด้วยวาจาอีก 1 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงมีการพิจารณาในมาตรา 3 ต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising