×

ปิดจ็อบ ป.ป.ท. สรุปผลสอบเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 76 ศูนย์ฯ พบทุจริต 67 จังหวัด เอี่ยวข้าราชการ 189 ราย วงเงิน 264 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
30.04.2018
  • LOADING...

เมื่อช่วง 12.00 น. ที่ผ่านมา พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยผลสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ลุยตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน พบว่า

 

 

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ รวม 76 แห่ง พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบ 67 จังหวัดประกอบด้วย ขอนแก่น, เชียงใหม่, บึงกาฬ, หนองคาย, สุราษฎร์ธานี, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ตราด, อุดรธานี, น่าน, กระบี่, ตรัง, สระแก้ว, ร้อยเอ็ด, พัทลุง, ชุมพร, ชัยภูมิ, สุรินทร์, พิษณุโลก, มหาสารคาม, ลำพูน, นครราชสีมา, อำนาจเจริญ, อ่างทอง, ยโสธร, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, นครพนม, กาฬสินธุ์, ยะลา, สมุทรสงคราม, พิจิตร, ราชบุรี, เลย, เชียงราย, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, สกลนคร, หนองบัวลำภู, กำแพงเพชร, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, ปทุมธานี, เพชรบูรณ์, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี, จันทบุรี, ชลบุรี, ระยอง, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ตาก, ประจวบคีรีขันธ์, นราธิวาส, ปัตตานี, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล และสงขลา รวมวงเงิน 129,507,000 บาท

 

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบไปยังนิคมสร้างตนเองฯ 6 แห่ง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 1 แห่ง และศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ 1 แห่ง พบการทุจริตรวมวงเงิน 134,697,000 บาท

 

รวมงบประมาณที่พบการทุจริตทั้งสิ้น 264,204,000 บาท มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจำนวน 189 ราย ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีคำสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว 43 หน่วยงาน และส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการรวม 3 หน่วยงาน

 

ส่วนจังหวัดที่ไม่พบการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต มี 9 จังหวัด ประกอบด้วย สิงห์บุรี, ปราจีนบุรี, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, ฉะเชิงเทรา, แพร่, นครสวรรค์, อุตรดิตถ์ และสุโขทัย

 

 

โดยพฤติการณ์การกระทำผิดที่ตรวจพบโดยสรุป คือ

 

(1) การกระทำผิดเกี่ยวกับเอกสาร พบปลอมเอกสารเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อปลอมในแบบสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม แบบใบสำคัญรับเงิน (แบบ 5) มีการแก้ไขจำนวนเงิน และให้ลงลายมือรับเงินล่วงหน้า มีการเวียนนำรายชื่อมาเบิกเงิน

 

(2) การยักยอกเงินสงเคราะห์ โดยผู้มีรายชื่อรับเงินไม่ได้รับเงินหรือได้รับไม่ครบถ้วน

 

(3) ผู้มีรายชื่อรับเงินอุดหนุนสงเคราะห์หลายราย ขาดคุณสมบัติเนื่องจากมิได้เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ประสบเหตุเดือดร้อนในการดำรงชีวิต

 

นอกจากนี้ ป.ป.ท. ยังเตรียมขยายผลตรวจสอบไปยังนิคมสร้างตนเอง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อีก 28 แห่ง รวมงบ 103,816,600 บาท

 

ซึ่งจากการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสงเคราะห์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปรากฏกรณีการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสงเคราะห์เป็นต้นมานับแต่ปี พ.ศ. 2551 แต่กลับไม่ปรากฏข้อมูลชัดเจนว่า ได้มีการดำเนินการในกรณีดังกล่าว โดยในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2560 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการจากข้อสั่งการและการประสานข้อมูลจาก คสช. และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันนำมาสู่ผลการดำเนินการในวันนี้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising