×

กรมราชทัณฑ์ขอประชาชนมั่นใจ ไม่มีห้องนอน VIP อนุญาตให้สูบบุหรี่ หรือดูทีวีตามชอบ

โดย THE STANDARD TEAM
07.03.2023
  • LOADING...

วันนี้ (7 มีนาคม) สิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏข่าวบนสื่อออนไลน์ประเด็นที่มีห้องนอน VIP เป็นห้องแอร์ สามารถสูบบุหรี่ รวมถึงการให้รับชมรายการโทรทัศน์ตามความพอใจ ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต่อการควบคุมดูแลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์นั้น

 

กรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

 

  1. การสูบบุหรี่ในเรือนจำ ก่อนปี 2561 มีการอนุญาตให้ผู้ต้องขังสูบบุหรี่หรือยาเส้นได้ แต่จำกัดพื้นที่และเวลา เมื่อขึ้นเรือนนอนแล้วห้ามสูบโดยเด็ดขาด จนกระทั่งในปี 2562 ได้มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยกำหนดให้เรือนจำซึ่งเป็นสถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในเรือนจำ และยกเลิกการสูบบุหรี่ในเรือนจำโดยเด็ดขาด ไม่มีการจำหน่าย และเป็นเรือนจำปลอดบุหรี่ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสำคัญ หากมีการลักลอบเกิดขึ้นเป็นความผิดทางกฎหมาย และผู้ที่ลักลอบนำเข้าจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างถึงที่สุด

 

  1. ประเด็นเรื่องการมีแอร์สำหรับห้องนอน VIP ในเรือนจำ ขอเรียนว่าห้องนอนของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเป็นห้องนอนพัดลมทั้งหมด ไม่มีแอร์สำหรับห้องใดเป็นการเฉพาะโดยเด็ดขาด

 

  1. การรับชมรายการโทรทัศน์ ได้จัดให้ผู้ต้องขังสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะหลังขึ้นเรือนนอนหรือวันหยุด ตามที่ได้กลั่นกรองคัดเลือกรายการที่มีสาระประโยชน์ เพื่อพัฒนาความรู้และคลายความเครียด ตลอดจนมีการสวดมนต์พร้อมกันเป็นประจำทุกวัน ไม่ได้มีผู้ต้องขังรายหนึ่งรายใดที่สามารถเปิดทีวีรับชมรายการได้เป็นการเฉพาะ

 

สิทธิกล่าวต่อไปว่า ขอให้ประชาชนและทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่ากรมราชทัณฑ์ได้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเรือนจำ (SOPs) โดยคำนึงถึงกรอบของกฎหมายและหลักมนุษยธรรมมาโดยตลอด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising