×

อัศวิน ยันวางมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง หลังโรงเรียนสังกัด กทม. 437 แห่งกลับมาเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

โดย THE STANDARD TEAM
13.08.2020
  • LOADING...

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ออกมาเปิดเผยกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายเพิ่ม 3 กิจกรรม ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการอนุญาตให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบนั้น

 

ล่าสุด วันนี้ (13 สิงหาคม) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า วันนี้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ทุกแห่งเปิดเรียนตามปกติพร้อมกับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น

 

ที่ผ่านมาโรงเรียนสังกัด กทม. 437 แห่ง ได้แบ่งทำการเรียนการสอน 2 รูปแบบคือ แบบมาเรียนตามปกติ จำนวน 315 แห่ง และแบบสลับวันเรียนผสมกับการเรียนออนไลน์ 122 แห่ง แต่จากนี้โรงเรียนสังกัด กทม. ทุกแห่งจะจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบตามปกติ ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหมายความว่าเด็กนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น จะต้องกลับมาเรียนในห้องเรียนทุกวันตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคมเป็นต้นไป

 

ทั้งนี้เมื่อเปิดเรียนเต็มรูปแบบ มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันต่างๆ ยิ่งต้องเข้มข้นมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกสอง ซึ่งนอกจากการเฝ้าระวังและป้องกันตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียน การตั้งจุดแอลกอฮอล์ล้างมือกระจายตามจุดต่างๆ ทั่วโรงเรียน และมาตรการทางสาธารณสุขอื่นๆ 

 

ทาง กทม. จะแต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลในการทดลองการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบตามปกติของโรงเรียน ควบคู่ไปกับมาตรการทางสาธารณสุข ทั้งด้านการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน จะต้องมีการทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอี้ทุกครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนเรียน พักกลางวัน และหลังเรียน โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างเคร่งครัด

 

นอกจากนี้จะกำชับให้นักเรียนเลี่ยงการยืมสิ่งของต่างๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนและของเล่นจากเพื่อน รวมถึงให้มีการเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ที่มีนักเรียนรวมกลุ่มกันจำนวนมากด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories