×
393865

ศาลรัฐธรรมนูญให้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มก่อนพิจารณารับคำร้อง หลังอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐขอให้วินิจฉัยการชุมนุมนักศึกษาล้มล้างประชาธิปไตย

โดย THE STANDARD TEAM
02.09.2020
  • LOADING...
วันนี้ (2 กันยายน) ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่ สนธิญา สวัสดี อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 โดยกล่าวอ้างว่ากลุ่มผู้ชุมนุม นักเรียน นิสิตนักศึกษา และกลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free Youth) (ผู้ถูกร้อง) กระทำการจัดการชุมนุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และผู้ถูกร้องมีข้อเรียกร้องหลายประการ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 (เรื่องพิจารณาที่ 16/2563)
 
 
ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่เพียงพอ เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา ให้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
 
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories