×

ศาล รธน. ประกาศกำหนดอาณาบริเวณเพื่อความเรียบร้อย หลังเตรียมอ่านคำวินิจฉัย ปมชุมนุม 10 ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันฯ พรุ่งนี้

โดย THE STANDARD TEAM
09.11.2021
  • LOADING...
Constitutional Court

วันนี้ (9 พฤศจิกายน) ศาลรัฐธรรมนูญออกคำสั่งกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยรองรับการอ่านคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ (10 พฤศจิกายน) ในคดีที่ ณฐพร โตประยูร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระทำของอานนท์ นำภา, ภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์, ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง, พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน, จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์, สิริพัชระ จึงธีรพานิช, สมยศ พฤกษาเกษมสุข และ อาทิตยา พรพรม รวม 8 คน 

 

กรณีชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเสนอข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

 

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องเฉพาะการกระทำในการชุมนุมปราศรัยของอานนท์, ภาณุพงศ์ และปนัสยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องทั้ง 3 ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งอัยการสูงสุด, สถานีตำรวจภูธร (สภ.) คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

 

ขณะเดียวกัน ศาลเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพรุ่งนี้ เวลา 15.00 น.

 

ขณะที่การออกคำสั่งล่าสุดระบุเหตุผลว่า เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำการศาล คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้ที่ศาลอนุญาต รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น อยู่ในห้องพิจารณาคดี เพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลในวันดังกล่าว

 

และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชน 

 

และออกประกาศศาลรัฐธรรมนูญกำหนดอาณาบริเวณสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงพื้นที่อาคาร เอ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ และบริเวณโดยรอบ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2564 เวลา 00.01-23.59 น.

 

ภาพ: แฟ้มภาพ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising