×

ชมคลิป: ปิยบุตร อภิปรายเปิดร่างแก้ รธน. ปรับโครงสร้างศาลรัฐธรรมนูญ ลบล้างผลพวงรัฐประหาร

โดย THE STANDARD TEAM
16.11.2021
  • LOADING...

ฟังคลิป ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ในฐานะผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ได้ขึ้นอภิปรายในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา นำเสนอหลักการและเหตุผลในการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Re-Solution ในส่วนของการปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และการลบล้างผลพวงรัฐประหาร รวมถึงการป้องกันรัฐประหาร และข้อเสนอเพิ่มเติมในเรื่องบทบาทหน้าที่ของฝ่ายค้าน และบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องมีการปรับปรุง

 

ชมคลิปอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ https://thestandard.co/video/

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising