×

คำนูณขอประธานรัฐสภาพิจารณา กรณีกรมศิลป์มีมติให้จัดทำพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 ใหม่ ขนาด 4 เท่า แทนองค์เดิม

โดย THE STANDARD TEAM
08.12.2020
  • LOADING...
พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7

วันนี้ (8 ธันวาคม) คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ได้ปรึกษาหารือประธานวุฒิสภา ในประเด็นเรื่อง การประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 บริเวณอาคารรัฐสภาว่า ในการออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้มีการออกแบบให้มีลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปเสมือนจริงของรัชกาลที่ 7 ขนาดเท่าครึ่ง ที่ได้อัญเชิญมาจากอาคารรัฐสภาอู่ทองใน เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่รัฐสภา 

 

ต่อจากนั้นที่ประชุมของกรมศิลปากรได้มีมติในที่ประชุมว่า ไม่ควรนำพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 7 พระองค์เดิมมาประดิษฐาน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยให้เหตุผลว่า พระบรมราชานุสาวรีย์องค์เดิมที่มีขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริงนั้นมีขนาดที่เล็กเกินไป ไม่เหมาะสมที่จะนำมาประดิษฐาน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และได้เสนอให้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่ ขนาด 4 เท่าของพระองค์จริง เพื่อความสมพระเกียรติ และให้นำพระบรมราชานุสาวรีย์องค์เดิมไปประดิษฐานในหอเกียรติยศ ณ พิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตยภายในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

 

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องไปยังชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา, ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา และคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อทบทวนและดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกรัฐสภาเพื่อความรอบคอบ และให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมศิลปากร และประธานผู้ออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อนำมาประมวลเป็นความเห็นที่จะเสนอไปยังประธานรัฐสภาต่อไป และตนจะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในประเด็นดังกล่าวเพื่อติดตามความคืบหน้าต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising