×

กรมบัญชีกลางเผย สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 63 ใช้จ่ายแล้ว 1.6 ล้านล้านบาท จากงบรวม 3.2 ล้านล้าน

09.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (9 เมษายน) วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 นับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ในภาพรวมมีการใช้จ่ายแล้ว 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็น 50.45% จากวงเงินงบประมาณปี 2563 ทั้งหมดที่ 3.2 ล้านล้านบาท โดยแบ่งการใช้จ่ายเป็น

 

  1. รายจ่ายลงทุนใช้จ่ายจำนวน 1.45 แสนล้านบาท คิดเป็น 22.65% จากวงเงินที่ตั้งไว้ 6.41 แสนล้านบาท 
  2. รายจ่ายประจำใช้จ่ายจำนวน 1.46 ล้านล้านบาท คิดเป็น 57.42% ของวงเงินที่ตั้งไว้ทั้งหมด 2.55 ล้านล้านบาท 

 

ทั้งนี้ เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ใช้จ่ายแล้วจำนวน 2 แสนล้านบาท คิดเป็น 99.16% จากวงเงินที่ตั้งไว้ 2.1 แสนล้านบาท 

 

“เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด กรมบัญชีกลางจึงให้ส่วนราชการเร่งจัดสรรเงินภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ รวมทั้งเร่งรัดให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน เพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” วิลาวรรณกล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories