×

อู่ฮั่น vs. ปักกิ่ง เปรียบเทียบวัคซีน Sinopharm จาก 2 แหล่งการผลิต

28.05.2021
  • LOADING...
วัคซีน Sinopharm

เปรียบเทียบวัคซีน Sinopharm วัคซีนทางเลือกที่กำลังจะมีการนำเข้าโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระหว่างวัคซีนที่ผลิตจากบริษัทที่ ‘อู่ฮั่น’ กับ ‘ปักกิ่ง’ เพราะถึงแม้จะเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายเหมือนกัน แต่ใช้ไวรัสโควิด-19 คนละสายพันธุ์ในการผลิต โดยวัคซีนที่ผลิตจากบริษัทที่ปักกิ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า และได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้ว

 

วัคซีน Sinopharm มี 2 แหล่งผลิตคือบริษัทที่อู่ฮั่น (Wuhan Institute of Biological Products) ใช้ชื่อวัคซีนว่า WIBP-CorV ผลิตจากไวรัสสายพันธุ์ WIV04 ส่วนบริษัทที่ปักกิ่ง (Beijing Institute of Biological Products) ใช้ชื่อวัคซีนว่า BBIBP-CorV ผลิตจากไวรัสสายพันธุ์ HB02 แต่ทั้ง 2 สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่แยกจากผู้ป่วยในเมืองอู่ฮั่น

 

วัคซีนเชื้อตายจากไวรัสทั้ง 2 สายพันธุ์ได้รับการศึกษาในมนุษย์เฟส 1/2 ในประเทศจีน และเฟส 3 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาห์เรน เพิ่งตีพิมพ์ผลการศึกษาในวารสารทางการแพทย์ JAMA เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 พบว่าการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการมากกว่าการฉีดเพียงเข็มเดียว ดังนี้

 

ประสิทธิภาพของวัคซีนเข็มที่ 1

  • บริษัทที่อู่ฮั่น 50.3% (33.6-62.7)*
  • บริษัทที่ปักกิ่ง 65.5% (52.0-75.1)*

 

ประสิทธิภาพของวัคซีนเมื่อฉีดครบ 2 เข็ม

  • บริษัทที่อู่ฮั่น 72.8% (58.1-82.4)*
  • บริษัทที่ปักกิ่ง 78.1% (64.8-86.3)*

 

แต่วัคซีนทั้ง 2 สายพันธุ์มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการรุนแรง 100% (ต้องระมัดระวังการแปลผล เนื่องจากในการศึกษาพบผู้ป่วยอาการรุนแรงเพียง 2 รายในกลุ่มควบคุม) ส่วนอาการข้างเคียงภายใน 7 วันหลังได้รับวัคซีน พบว่าสัดส่วนของผู้ที่มีอาการใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่เป็นอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ปวดบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ ซึ่งสามารถหายได้เอง

ทั้งคู่ได้รับการรับรองจากทางการจีนแล้ว แต่วัคซีน Sinopharm จากบริษัทที่ปักกิ่งได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนการใช้กรณีฉุกเฉิน (EUL) จากองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ในขณะที่วัคซีนจากบริษัทที่อู่ฮั่นอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารแสดงความสนใจ (EOI) จึงต้องจับตามองว่าวัคซีนทางเลือกที่กำลังจะมีการนำเข้าในไทยเป็นวัคซีนจากแหล่งใด

 

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก อย. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ระบุว่าวัคซีน COVILO ของ Sinopharm นำเข้าโดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด อยู่ระหว่างประเมินคำขอขึ้นทะเบียน ซึ่งงานวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสารเครือ Nature ระบุว่าวัคซีน COVILO พัฒนาโดยบริษัท Sinopharm ที่อู่ฮั่น แต่เอกสารของ WHO เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ระบุว่าเป็นชื่อการค้าของ BBIBP-CorV ที่ปักกิ่ง

 

วัคซีน Sinopharm

 

 

หมายเหตุ: *วงเล็บช่วงความเชื่อมั่น 95% (95% CI)

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising