×

กมธ. คมนาคม มติเอกฉันท์ค้านต่อสัมปทานบีทีเอส 30 ปี และขอชะลอขึ้นค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว 104 บาท 16 ก.พ. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
21.01.2021
  • LOADING...
กมธ. คมนาคม มติเอกฉันท์ค้านต่อสัมปทานบีทีเอส 30 ปี และขอชะลอขึ้นค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว 104 บาท 16 ก.พ. นี้

วันนี้ (21 มกราคม) ที่รัฐสภา โสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การคมนาคม แถลงผลการประชุม กมธ. กรณีการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่า หลังจากที่ กมธ. ได้เชิญส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมาชี้แจง 2 ครั้งได้ข้อสรุป 5 ประเด็น คือ 

 

  1. กรอบเวลาในการต่ออายุสัมปทานยังเหลือเวลาอีก 9 ปีจึงจะกลายเป็นของรัฐ ซึ่งมีแนวคิดให้กรุงเทพมหานครต่ออายุสัมปทานออกไปอีก โดยเรื่องนี้ยังมีเวลาเพียงพอที่จะหาความชัดเจน และชี้แจงให้กับสังคมได้รับทราบว่าโครงการนี้ยังเป็นโครงการที่มีกำไร แต่ยังไม่คืนทุน 

 

  1. ความโปร่งใสในการต่ออายุสัมปทาน มีการอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ยกเว้นตามกระบวนการ พ.ร.บ. ร่วมทุน ซึ่ง กมธ. เห็นว่าแม้จะใช้มาตรา 44 ยกเว้นได้ แต่เงื่อนไขเวลายังเหลืออยู่ จึงไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอะไรจะใช้มาตรา 44 ในการยกเว้นตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนดังกล่าว 

 

  1. ระบบวินัยการเงินการคลัง กระบวนการต่อสัมปทานไม่ได้ยื่นผ่านตามกระบวนการวินัยการเงินการคลังของรัฐ ยิ่งเมื่อเป็นโครงการขนาดใหญ่ยิ่งควรจะตรวจสอบได้ 

 

  1. อัตราค่าโดยสารขณะนี้ความเห็นยังไม่ตรงกัน เพราะข้อมูลที่ได้จากการชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลคือไม่สามารถเอาข้อมูลมาแสดงได้ว่าเหตุใดจึงไปจบที่ราคา 65 บาท 

 

  1. ความคุ้มทุนและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนและรัฐจะได้รับจากการที่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ตอบไม่ได้ว่าถ้าเราไม่ต่ออายุสัมปทานเราจะเสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์อย่างไร

 

กรรมาธิการจึงมิติเป็นเอกฉันท์ 2 มติคือ 

  1. ไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุสัมปทานครั้งนี้
  2. ขอให้กรุงเทพมหานครมีการชะลอการขึ้นค่าโดยสาร 104 บาท ที่จะมีผลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปก่อน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising