×

ม.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งท้ายเดือน Pride Month 2023 ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

โดย THE STANDARD TEAM
01.07.2023
  • LOADING...

วานนี้ (30 มิถุนายน) บริเวณศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม ‘Equality Unleashed: Embracing Equality and Inclusion at CMU’ ส่งท้ายเดือน Pride Month ประจำปี 2023

 

เนื่องจากปัจจุบันได้เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายของมนุษย์ ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา และโดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางเพศ โดยเดือนมิถุนายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ หรือ ‘Pride Month’ ผู้คนและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายที่เกิดขึ้นในยุคนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการ การเสวนา ขบวนพาเหรด การประกวดเครื่องแต่งกาย เป็นต้น

  

ด้าน ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันของคนทุกเพศ และให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถแต่งกายตามเพศสภาวะที่แสดงออก อนุญาตให้นักศึกษาแต่งเครื่องแบบนักศึกษาชายและหญิงตามอัตลักษณ์ทางเพศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ 

 

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม CMU Pride Month ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มาโดยตลอด ส่งผลให้ SDG 5 Gender Equality ด้านความเท่าเทียมทางเพศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก จากทั้งหมด 938 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดย The Times Higher Education Impact Rankings 2022 

 

สำหรับกิจกรรม ‘Equality Unleashed: Embracing Equality and Inclusion at CMU’ จะเป็นการสร้างการยอมรับ เพิ่มความเข้าใจ และสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมให้แก่ LGBTQIA+ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยขอสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดีในรูปแบบของตัวเอง ร่วมสร้างสีสันความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

 


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising