×

Clé De Peau Beauté เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กหญิงด้อยโอกาสเป็นปีที่ 2 โดนัท มนัสนันท์ ร่วมเป็น 1 ใน 7 อินฟลูเอนเซอร์ของแคมเปญ

07.06.2021
  • LOADING...
โดนัท-มนัสนันท์ จำนงค์อาษา

Clé De Peau Beauté ก้าวสู่ปีที่สองของการดำเนินงานสนับสนุนองค์กร UNICEF เพื่อพัฒนาช่องทางสร้างโอกาสให้เด็กหญิงทั่วโลกได้เข้าถึงบูรณาการ STEM Education โดยที่ผ่านมามีการนำรายได้จากยอดจำหน่าย Le Serum ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับไอคอนิกของแบรนด์ สำหรับนำไปใช้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา พัฒนาความสามารถให้แก่เด็กหญิงด้อยโอกาส เพื่อเป็นกุญแจปลดล็อกไปสู่โลกที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการระยะยาวในรูปแบบ Multi-year ร่วมกับองค์กร UNICEF ในภาคส่วนของการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงในบังกลาเทศ, คีร์กีซสถาน และไนเจอร์ ได้รับการศึกษา พัฒนาความสามารถ มีสิทธิ์ มีเสียงทัดเทียมในสังคม โดย Clé De Peau Beauté จะบริจาคเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากยอดจำหน่าย Le Serum ทั่วโลกผ่านทางช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2564 

 

นอกจากนี้ยังมี โดนัท-มนัสนันท์ จำนงค์อาษา ซึ่งเป็น Clé De Peau Beauté Thailand Brand Influencer ร่วมเป็น 1 ใน 7 อินฟลูเอนเซอร์ของแคมเปญ ที่ออกมาแชร์มุมมองเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาและการสนับสนุน UNLOCK THE POWER OF GIRLS กุญแจปลดล็อกไปสู่โลกที่ดีขึ้น จากแบรนด์ Clé De Peau Beauté เพื่อองค์กร UNICEF อีกด้วย

 

ปัจจุบันมีเด็กผู้หญิงวัยแรกรุ่นประมาณ 600 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะถูกกีดกันอย่างปราศจากความเหมาะสม ไม่ให้ได้รับการศึกษาและโอกาสในการเสริมสร้างทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสะเต็มศึกษา หรือ STEM จนกลายเป็นประเด็นอันน่าจับตาอย่างยิ่ง เมื่อกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของการงานอาชีพทั่วโลกนั้นมีการใช้ดิจิทัลเป็นส่วนประกอบ และถ้าหากปราศจากการเพิ่มความรู้ความชำนาญในการใช้งานดิจิทัล นั่นก็เท่ากับว่าเด็กหญิงแรกรุ่นจำนวนมากเหล่านั้นย่อมมีโอกาสน้อยลงที่จะได้รับการจ้างงาน เพราะต้องเผชิญกับอุปสรรคบั่นทอนคุณสมบัติหรือเกณฑ์ความเหมาะสมต่อการแข่งขันในตลาดงานศตวรรษที่ 21 เพิ่มมากขึ้นจากเดิม 

 

นอกจากนั้น วิกฤตโรคระบาดที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันได้กลายเป็นอีกตัวแปรสำคัญ ซึ่งจะบั่นทอนโอกาสการดำเนินชีวิตและการศึกษาของเด็กหญิงอีกนับหลายล้านคนทั่วโลก อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนสำหรับการผนวกรวมดิจิทัลเข้าไว้เป็นส่วนสำคัญของทั้งภาคการศึกษาและภาคการงานอาชีพ สืบเนื่องจากที่เรามีความต้องการและความจำเป็นอย่างสูงในการพึ่งพาเทคโนโลยีแขนงนี้มากยิ่งขึ้น ขณะที่โลกกำลังจัดระบบการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ขึ้นใหม่ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงในวิถีใหม่ปัจจุบันของเรา การดำเนินงานร่วมระหว่าง Clé De Peau Beauté กับองค์กร UNICEF ก็กำลังก้าวไปสู่ระดับของการพัฒนาแบบแผนรากฐาน สำหรับใช้เสริมสร้างทักษะความชำนาญให้แก่เด็กผู้หญิงและผู้หญิงวัยก่อนทำงานทั้งหลายให้รองรับกับวิกฤต ปัจจุบัน และภาวะอนาคตอันใกล้ด้วย 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising