×

อุตตม-สนธิรัตน์ร่วมแจงงบกลาง 4 แสนล้าน ไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่อ พร้อมนำพลังงานมาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนทุกระดับ

26.07.2019
  • LOADING...
อุตตม-สนธิรัตน์

วันนี้ (26 ก.ค.) อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อภิปรายตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ในนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล 

 

อุตตมชี้แจงเรื่องงบประมาณ โดยระบุว่า งบประมาณจำนวนกว่า 4 แสนล้านบาท หรืองบกลาง โดยแบ่งเป็นงบฉุกเฉินจริงๆ 1 แสนล้านบาทเท่านั้น ซึ่งงบตรงนี้จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ส่วนที่มีการตั้งงบประมาณขาดดุลนั้น รัฐบาลได้พิจารณาจากสถานการณ์ให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้มีการมาลงทุน แต่ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณขาดดุลต้องอยู่ภายใต้วินัยการเงินการคลังด้วย โดยล่าสุด สถาบันได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเศรษฐกิจของไทยจากแนวโน้มมีเสถียรภาพ พบว่า มีแนวโน้มเป็นบวก ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับจากต่างประเทศ และเน้นย้ำว่า งบประมาณเหล่านี้ไม่ได้มีการนำมาใช้พร่ำเพรื่อแต่อย่างใด

 

ส่วนประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำ ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของคนรายได้น้อย ทาง รมว.คลัง ระบุว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญถึงการอำนวยความสะดวกสินเชื่อเงินทุนให้คนที่มีรายได้น้อยอยู่เสมอ เนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อย ปัจจุบันให้กู้ยืมไปแล้ว 3.8 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 41% ของสินเชื่อธนาคารทั้งหมดสำหรับภาคครัวเรือน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่น เพื่อให้ประชาชนได้รู้สึกถึงความเป็นธรรมมากขึ้น

 

ขณะเดียวกัน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลุกขึ้นชี้แจงกรณีถูกมองในมิติที่เป็นการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชน ซึ่ง รมว.พลังงาน ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้จะเน้นช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะระดับฐานราก และจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการมีรายได้จากพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งจะมีการทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 (GDP) บางประการในมิติการนำพลังงานหมุนเวียนให้ชุมชนเข้าถึงได้ รวมทั้งมีส่วนในการบริหารและมีรายได้จากพลังงาน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ และกระทรวงฯ จะใช้เงินจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมพลังงานระดับชุมชน เพื่อให้เกิดการผลิตพลังงานและการสร้างอาชีพ 

 

โดยจะทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้ภายในปีนี้ ส่วนเรื่องการส่งเสริมปาล์มน้ำมันไปสู่การทำน้ำมันไบโอดีเซล ทั้งน้ำมันบี 7 ไปสู่บี 10 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานและบี 20 ในอนาคต จะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์-อุปทานผลผลิตปาล์มน้ำมัน และจะช่วยยกระดับราคาปาล์มน้ำมันไปสู่เป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ได้ 

 

พร้อมย้ำว่า รัฐบาลชุดนี้มีเจตนารมณ์ให้พลังงานเป็นเครื่องมือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนทุกระดับ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างอาชีพ สร้างคน สร้างงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งกลไกเหล่านี้จะทำให้พลังงานเป็นพลังงานของทุกคน

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising