×

‘CIVIL’ กำหนดราคาขาย IPO หุ้นละ 4.60 บาท เปิดจองระหว่าง 19-21 ม.ค. ปักธงเข้าเทรดวันแรกใน SET วันที่ 27 ม.ค. นี้

18.01.2022
  • LOADING...
CIVIL

บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง หรือ CIVIL กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 4.60 บาทต่อหุ้น เปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคมปีนี้ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือ บล.บัวหลวง และ บล.กรุงไทย ซีมิโก้ โดย CIVIL คาดว่าจะเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 27 มกราคมนี้เป็นวันแรก 

 

โดย CIVIL จะเสนอขาย IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

 

สัดส่วนการจัดสรรหุ้น IPO จะเสนอขายให้กับกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ สัดส่วน 60% กลุ่มบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สัดส่วน 19.07% ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย สัดส่วน 15% กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ของบริษัท สัดส่วน 4.35% และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย สัดส่วน 1.58%

 

เงินที่ได้รับจากการระดมทุน CIVIL จะใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้าง 442-530 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 177-265 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 88.4-264.4 ล้านบาท ซึ่งจะรองรับระยะเวลาการใช้เงินจาก IPO ในช่วงปี 2565-2566

 

ทั้งนี้ CIVIL เป็นผู้นำด้านงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรของไทย โดยมีธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ 1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโครงการในแนวราบ เช่น งานทาง งานท่าอากาศยาน งานทางรถไฟ และงานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 2. ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป และวัสดุก่อสร้างต่างๆ และ 3. ธุรกิจให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง

 

ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CIVIL กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้นำด้าน วิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้างแบบครบวงจร ที่มีประสบการณ์ความชำนาญมากกว่า 50 ปี จากการพัฒนาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศมาแล้วมากกว่า 1,000 โครงการ ครอบคลุมตั้งแต่งานทาง งานรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง งานท่าอากาศยาน เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ นิคมอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เป็นต้น โดยที่ผ่านมา CIVIL มีลูกค้าเป็นหน่วยงานรัฐค่อนข้างมาก แต่ขณะนี้มีความพร้อมและความสนใจเข้าสู่ตลาดลูกค้าเอกชนเพิ่มขึ้นเป็น 20% ของสัดส่วนรายได้ภายใน 3 ปีจากนี้

 

พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บล.บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า จากการนำเสนอข้อมูลแผนดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตของ CIVIL ต่อกลุ่มนักลงทุนสถาบัน พบว่าได้รับความสนใจ เนื่องจากบริษัทมีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง จากจุดเด่นประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมายาวนาน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นสูง และความโดดเด่นด้านบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีขับเคลื่อนบริหารจัดการในหลายมิติ รวมถึงมีโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างเป็นของตนเอง ช่วยเสริมสร้างโอกาสเติบโต และสร้างความมั่นคงของรายได้ และผลักดันการทำกำไรขั้นต้น และอัตราการทำกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง 

 

ดังนั้น จึงกำหนดราคาเสนอขาย IPO ของ CIVIL ที่ 4.60 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 และคาดว่าจะสามารถนำหุ้น CIVIL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประมาณวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยราคาหุ้นที่ 4.60 บาท คิดเป็นค่า PE 16.80 เท่า เทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีค่าเฉลี่ย PE ประมาณ 20 เท่า 

 

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2562-2563 CIVIL มีรายได้รวม 3,210 ล้านบาทในปี 2562 และเพิ่มเป็น 4,130 ล้านบาทในปี 2563 ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม-กันยายน) มีรายได้รวม 3,736 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีรายได้รวม 2,999 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในปี 2562 อยู่ที่ 141 ล้านบาท และ 87 ล้านบาทในปี 2563 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ที่ 170 ล้านบาท 

 

โดยมีอัตราการทำกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 14.60% ในปี 2562 และ 9.28% ในปี 2563 ส่วน 9 เดือนแรกปี 2564 มีอัตราการทำกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11.08% และมีอัตรากำไรสุทธิ 4.38%, 2.10% และ 4.56% ตามลำดับ  

 

สัดส่วนรายได้มาจากกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากกว่า 90% ของรายได้รวม ซึ่งมีอัตราขยายตัวอย่างโดดเด่นจาก 2,950 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มเป็น 3,752 ล้านบาทในปี 2563 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 รายได้จากกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ 3,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 2,719 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 30% 

 

ทั้งนี้ CIVIL มีมูลค่าสัญญางานโครงการก่อสร้างที่รอส่งมอบ (Backlog) รวมถึงโครงการที่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ประมาณ 16,800 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และโอกาสเติบโตที่ดีของบริษัทในอนาคต  

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising