×

ดร.เกษรา นำทีม ‘เพื่อนชัชชาติ’ สำรวจชุมชนมหาดไทย เสนอ กทม. แก้ปัญหาเชิงรุก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
13.03.2022
  • LOADING...
ดร.เกษรา

วันนี้ (13 มีนาคม) ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หัวหน้าทีมนโยบายเศรษฐกิจ ‘เพื่อนชัชชาติ’ สำรวจชุมชนมหาดไทย เขตประเวศ รับฟังปัญหาการจัดตั้งชุมชนและขาดสวัสดิการพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย โดยชาวชุมชนได้ร้องเรียนปัญหาค่าไฟฟ้า ซึ่งถูกเรียกเก็บด้วยราคาต่อหน่วยสูงกว่าอัตราปกติ สืบเนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดตั้งเป็นชุมชน ซึ่ง ดร.เกษรา เสนอกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้แก้ปัญหาเชิงรุกด้านการจัดตั้งชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยมั่นคง พร้อมส่งเสริมสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต เช่น ศูนย์เลี้ยงเด็ก และศูนย์บริการสาธารณสุข 

 

ดร.เกษรา กล่าวว่า ปัญหาค่าไฟฟ้าที่ชาวชุมชนมหาดไทยร้องเรียนจำนวนมากเป็นผลมาจากชุมชนมหาดไทยยังไม่ได้รับการจัดตั้งเป็นชุมชนของ กทม. เนื่องจากขาดข้อมูลที่ชัดเจนด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินภายหลังมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวมาแล้วประมาณ 30 ปี ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เรียกเก็บค่าไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนมหาดไทยในประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งมีราคาต่อหน่วยสูงกว่าปกติ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจให้ชาวชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย 

 

ทั้งนี้ ดร.เกษรา ยังได้เดินเท้าสำรวจชุมชนมหาดไทย 4 ชุมชนย่อย รวม 600 หลังคาเรือนโดยประมาณ พร้อมเสนอให้ กทม. ดำเนินการเชิงรุกด้วยการประสานความร่วมมือกับเจ้าของที่ดิน เพื่อให้ชาวชุมชนมหาดไทยมีที่อยู่อาศัยมั่นคง ซึ่งเชื่อมโยงกับสวัสดิภาพพื้นฐานการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิต เช่น การเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานไฟฟ้า-น้ำประปาตามมาตรฐาน จัดทำบัญชีอุปกรณ์เผชิญเหตุและเพิ่มประปาหัวแดงเพื่อป้องกันความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ เพิ่มศูนย์เลี้ยงเด็กแรกเกิด ศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์ฝึกอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย และส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising