×

ดร.สุรเกียรติ์ ชี้อาเซียนต้องมีความพร้อม 3 ด้าน เชื่อไทยจะมีบทบาทสำคัญให้เกิดการเจรจา สร้างสันติภาพ

31.07.2019
  • LOADING...
Chula ASEAN Week 2019

วันนี้ (31 ก.ค.) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ ‘ความท้าทายของประเทศไทยกับการเป็นประธานอาเซียน 2019’ ในงานจุฬาฯ สัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 8 และการเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ครั้งที่ 5 โดยย้ำว่าอาเซียนต้องมีความพร้อม 3 ด้านในการรับมือกับความท้าทายคือ ความพร้อมของอาเซียนสำหรับอนาคต ความพร้อมสำหรับการร่วมมือกันในกลุ่มประเทศอาเซียน และความพร้อมของอาเซียนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายนอก

 

โดย ดร.สุรเกียรติ์ ชี้ว่า ความพร้อมของอาเซียนสำหรับอนาคต คือทั้งภาครัฐและประชาชนต้องมีความพร้อมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อรองรับยุค 4.0 โดยการเรียนรู้เทคโนโลยีผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น สู่ยุค Big Data ซึ่งหมายถึงการรวบรวมข้อมูลมาใช้ ทั้งทางด้านความมั่นคงและธุรกิจให้มากขึ้น พร้อมกับต้องปฏิรูปกฎหมายให้รองรับและปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาและสร้างแรงงานคุณภาพ ปรับปรุงด้านการศึกษา 

 

ซึ่งความพร้อมเหล่านี้จะเกิดขึ้นต้องอาศัยสิ่งสำคัญคือ ต้องเริ่มจากการปรับกระบวนทัศน์ของประชาชนให้พร้อมในการเรียนรู้ตลอดเวลา และเปิดรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ความพร้อมสำหรับการร่วมมือกันในกลุ่มประเทศอาเซียนต้องทำให้ประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม และมีมุมมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไข และพิจารณาแนวทางบรรเทาภัยพิบัติร่วมกัน ควบคู่ไปกับการมีองค์กรด้านการเงินสนับสนุนการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในอาเซียน 

 

ส่วนความพร้อมของอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายนอกจะต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อกำหนดแนวทางรับมือ อาทิ การพิจารณาต่อกรณีประเทศมหาอำนาจเข้ามามีบทบาทมากขึ้น รูปแบบใหม่ของสงครามที่มีการแข่งขันด้านการค้าและเทคโนโลยีที่อาเซียนจะต้องมีความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม ดร.สุรเกียรติ์ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนนับเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในภูมิภาคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในชั่วข้ามคืน โดยเฉพาะปัญหาผู้อพยพชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข่ของเมียนมาร์ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะเข้ามามีบทบาทในการเรียกร้องให้เกิดการเจรจาสันติภาพที่จะนำมาซึ่งการสร้างความเข้าใจร่วมกัน และยุติปัญหาดังกล่าวได้

 

ภาพ: ข่าววิทยุรัฐสภา  

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories