×

สทนช. เผยจีนเตรียมปรับลดระบายน้ำ ‘เขื่อนจิ่งหง’ อีกครั้ง 11-15 สิงหาคมนี้ คาดกระทบแม่น้ำโขงหลายแห่ง

06.08.2019
  • LOADING...
แม่น้ำโขง

วันนี้ (6 ส.ค.) สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีหนังสือถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงฝ่ายไทย ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำจิ่งหงที่จะเริ่มปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหงลงจาก 1,100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็น 600-800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ตั้งแต่วันที่ 11-15 สิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าโรงผลิตพลังน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว

 

โดยหลังจากนั้นจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจนกลับเข้าสู่สถานะการทำงานปกติ ซึ่งขณะนี้ สทนช. ได้เตรียมออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย, เลย, นครพนม, หนองคาย, มุกดาหาร, บึงกาฬ, อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี กรมทรัพยากรน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ และกรรมการลุ่มน้ำโขงอีสานโดยด่วนแล้วเพื่อรับทราบสถานการณ์ พร้อมประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและเตรียมมาตรการรับมือล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม สทนช. จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

นอกจากนี้เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับสถานการณ์แม่น้ำโขงในปัจจุบัน (ณ วันที่ 6 ส.ค.) ระดับน้ำในสถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยและต่ำกว่าระดับตลิ่งในทุกสถานี ซึ่งสามารถจำแนกได้ 8 แห่งดังนี้ 

 

  • สถานีจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับน้ำลดลง 0.02 เมตร เมื่อเทียบกับวานนี้ (5 ส.ค.) ต่ำกว่าตลิ่ง 13.61 เมตร แนวโน้มทรงตัว 
  • สถานีหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระดับน้ำลดลง 1.35 ต่ำกว่าตลิ่ง 8.29 เมตร แนวโน้มทรงตัว 
  • สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.14 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.9 เมตร แนวโน้มทรงตัว 
  • สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.26 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 6.74 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น 
  • สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำลดลง 0.10 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 10.84 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น 
  • สถานีนครพนม จังหวัดนครพนม ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.09 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 7.6 เมตร แนวโน้มลดลง 
  • สถานีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.14 ต่ำกว่าตลิ่ง 7.93 เมตร แนวโน้มทรงตัว 
  • สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.12 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.42 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories