×

‘ชิมช้อปใช้’ ตัดสิทธิ์ผู้ที่ยังไม่เปิดใช้สิทธิ์ตามเวลาที่กำหนดแล้ว 1.99 แสนราย

12.10.2019
  • LOADING...
ชิมช้อปใช้

กรมบัญชีกลางเผยจำนวนผู้มีสิทธิ์ที่ถูกเรียกสิทธิ์คืนจากมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ เนื่องจากไม่เปิดใช้สิทธิ์ภายใน 14 วันตามกำหนด โดยกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนผ่าน (เริ่มใช้สิทธิ์วันที่ 27 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม 2562) มีผู้ถูกตัดสิทธิ์จากมาตรการแล้ว จำนวน 199,660 ราย จึงอยากย้ำให้ผู้มีสิทธิ์ที่เหลือ รีบเปิดใช้สิทธิ์ภายในวันที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์และสามารถใช้จ่ายต่อไปได้จนจบมาตรการ 

 

ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตามมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านจะได้รับข้อความ SMS เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์และแจ้งกำหนดวันในการใช้สิทธิ์ หากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์ตามวันที่กำหนดจะถูกเรียกสิทธิ์คืน และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก

 

ซึ่งล่าสุดได้ตรวจสอบและพบว่า (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562) มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์กระเป๋า G-Wallet 1 (ใช้จ่าย 1,000 บาท) ที่ลงทะเบียนผ่านในวันแรก (23 กันยายน 2562) ซึ่งเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันายายน ถึง 11 ตุลาคม 2562 ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ และถูกเรียกสิทธิ์คืน จำนวน 199,660 ราย จึงอยากย้ำให้ผู้มีสิทธิ์ที่เหลือ รีบเปิดใช้สิทธิ์กระเป๋า G-Wallet 1 ภายในวันที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ให้สามารถใช้จ่ายต่อไปได้จนจบมาตรการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 กรณีที่ใช้สิทธิ์กระเป๋า G-Wallet 2 ภายใน 14 วัน แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์กระเป๋า G-Wallet 1 ถึงแม้กระเป๋า G-Wallet 1 จะถูกระงับสิทธิ์ แต่สิทธิ์ในกระเป๋า G-Wallet 2 ยังสามารถเติมเงินเพิ่ม และใช้ได้ต่อจนถึง 30 พฤศจิกายน 2562 

 

“สำหรับการโอนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้กับร้านค้าแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 6,229.2 ล้านบาท แบ่งเป็น ร้านค้าที่ได้สิทธิ์จากกระเป๋า G-Wallet 1 (ใช้จ่าย 1,000 บาท ในจังหวัดที่เลือกลงทะเบียน) เป็นเงิน 6,163.4 ล้านบาท และร้านค้าที่ได้สิทธิ์จากกระเป๋า G-Wallet 2 (เติมเงินเพื่อใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้าน เพื่อรับเงินคืน 15%) เป็นเงิน 65.8 ล้านบาท หากจำแนกเป็นประเภท จะแบ่งเป็นประเภท ‘ชิม’ เป็นเงิน 819.2 ล้านบาท ประเภท ‘ช้อป’ เป็นเงิน 3,576.5 ล้านบาท ประเภท ‘ใช้’ เป็นเงิน 80.4 ล้านบาท และร้านค้าทั่วไป เป็นเงิน 1,752.9 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562)” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

 

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้วจำนวน 95,200 ร้านค้า โดยเป็นร้านค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13,915 ร้านค้า และร้านค้าที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ จำนวน 81,285 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562) และสำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ ยังสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานครสมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง 

 

ส่วนในต่างจังหวัด สมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากการลงทะเบียน ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ร้านค้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories