×

ลุ้นชิมช้อปใช้เกิดใหม่! สภาพัฒน์เผย 4 แนวทางการใช้เงินกู้ พ.ร.ก. 4 แสนล้านฟื้นเศรษฐกิจ เน้นท่องเที่ยว-เกษตร

25.05.2020
  • LOADING...

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ทั้งรายได้หดหาย หลายคนต้องหยุดงาน พักกิจการ และเดินทางกลับบ้านในต่างจังหวัดเพื่อลดค่าใช้จ่าย ฝั่งรัฐบาลจึงออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. เงินกู้ฯ) ซึ่งวงเงินเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาอยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท 

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ชี้แจงแนวทางการใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก. เงินกู้ฯ ว่า ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายเพื่อเยียวยาประชาชนแล้ว 555,000 ล้านบาท และมีส่วนสาธารณสุขอีก 45,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอีก 400,000 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเปิดให้หน่วยงานต่างๆ เสนอโครงการเพื่อเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

 

ทั้งนี้จากวงเงิน 400,000 ล้านบาทจะใช้ใน 4 จุดประสงค์หลัก ได้แก่ 

1.1 ลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจไทย โดยจะมุ่งเน้นด้านการเกษตร เช่น เกษตรแม่นยำ เกษตรแปลงใหญ่ การเพิ่มมูลค่าสินค้า ด้านอุตสาหกรรมอาหารและด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

 

1.2 ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพราะที่ผ่านมาไทยพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยว จึงต้องหันมาเน้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยส่วนนี้อาจใช้เงินงบประมาณราว 50% ของกรอบวงเงินนี้ โดยจะนำไปสร้างงานสร้างอาชีพให้คนที่กลับภูมิลำเนา เพื่อเพิ่มรายได้ เช่น การ Reskill Upskill ฯลฯ

 

1.3 ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ส่วนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยระหว่างหน่วยงาน อาจจะมีแพ็กเกจเพื่อให้คนไทยเที่ยวไทย ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ โดยอาจจะเป็นรูปแบบที่ผู้ประกอบการลดราคาให้ประชาชน โดยรัฐจะจ่ายส่วนต่างให้ประชาชนเสมือนการได้ส่วนลดจากการท่องเที่ยว โดยจะได้คืนในรูปแบบภาษี เช่น ราคาที่พัก 3,000 บาท อาจจะลดเหลือ 1,500 บาท แต่ที่รัฐคืนให้น่าจะเป็นแบบภาษี เป็นต้น 

 

ทั้งนี้มีการพูดคุยไว้หลายรูปแบบ เช่น ชิมช้อปใช้ ฯลฯ 

 

1.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิต ส่วนนี้จะนำไปพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม โลจิสติกส์ ฯลฯ  

 

ทั้งนี้โครงการต่างๆ น่าจะมีความชัดเจนในกลางเดือนมิถุนายนนี้ และจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกรกฎาคม และช่วงเวลาต่อเนื่องนั้น (เดือนตุลาคม) จะมีงบประมาณปี 2564 ออกมาเพิ่มเติม ดังนั้นในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้คาดว่าจะมีแพ็กเกจท่องเที่ยวออกมา อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าการท่องเที่ยวจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็ว จึงต้องหันมาสนับสนุนให้ไทยเที่ยวไทย เพราะตอนนี้การจะเร่งให้ต่างชาติกลับมาเที่ยวไทยเร็วๆ นี้ยังลำบาก 

 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 


ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories