×

กรมอนามัยเผย อาหารกล่องในงานวันเด็กต้องสะอาด-ปลอดภัย แนะนำอาหารว่างควรเป็นผลไม้

09.01.2020
  • LOADING...
วันเด็กแห่งชาติ

วันนี้ (9 มกราคม) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในวันเด็กจะมีการจัดเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กที่มาร่วมงานหรือร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการเลี้ยงในมื้อกลางวัน และต้องจัดเตรียมเป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาในการเตรียมอาหารดังกล่าวตั้งแต่เช้า และจัดทำเป็นอาหารกล่องเพื่อความสะดวกในการแจกเด็กๆ 

 

ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดของอาหารเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาโรคจากอาหารเป็นพิษหรือท้องเสีย โดยต้องเลือกวัตถุดิบในการปรุงที่สะอาด ปลอดภัย ล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง ผู้ประกอบอาหารต้องมีสุขลักษณะในการประกอบอาหารที่ถูกต้อง เช่น สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ตัดเล็บสั้น ไม่ใช้มือหยิบจับอาหาร ฯลฯ 

 

สำหรับภาชนะบรรจุอาหารต้องสะอาด ปลอดภัย และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ส่วนการจัดเตรียมอาหารกล่องสำหรับผู้ประกอบการนั้นควรเน้นการปรุงให้สุกด้วยความร้อน และแยกข้าวกับกับข้าวให้ไม่ปะปนกัน ไม่วางข้าวกล่องที่บรรจุเสร็จแล้วตากแดดหรือวางบนพื้น ควรเขียนวันเวลาที่ผลิตไว้เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค และสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการทำอาหารไว้ล่วงหน้า ไม่ควรนานเกิน 4 ชั่วโมง เพราะจะทำให้อาหารบูดเสียได้

 

“ทั้งนี้อาหารกล่องเพื่อแจกเด็กๆ ควรเป็นอาหารที่ไม่บูดเสียง่าย กินได้ง่าย เช่น ข้าวเหนียวหมูทอด ข้าวเหนียวไก่ทอด ควรเพิ่มผลไม้เป็นอาหารว่าง เช่น ส้ม กล้วย หรือชมพู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงให้เกิดโรคอุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิษ ได้แก่ ข้าวมันไก่ ข้าวผัดปู อาหารประเภทยำ หรืออาหารที่ปรุงโดยไม่ผ่านความร้อนหรือปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ หรือขนมเอแคลร์ เป็นต้น

 

“ส่วนน้ำแข็งที่นำมาใส่น้ำดื่มหรือน้ำหวานนั้นควรเป็นน้ำแข็งที่ได้มาตรฐานสำหรับการบริโภคเท่านั้น หากไม่แน่ใจว่าน้ำแข็งนั้นสะอาดหรือไม่ก็ควรหลีกเลี่ยง และให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดแช่เย็นแทนน้ำหวานหรือน้ำอัดลมจะดีกว่า เพราะนอกจากจะสะอาดปลอดภัยแล้วยังช่วยลดปริมาณน้ำตาลที่เด็กจะได้รับในแต่ละวันลงด้วย เพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหารของเด็กให้ถูกหลักโภชนาการ สำหรับคุณครูหรือผู้ปกครองที่นำเด็กไปเที่ยวงานวันเด็ก เมื่อได้รับแจกข้าวกล่องมา ก่อนที่จะให้เด็กๆ กินต้องให้เด็กล้างมือให้สะอาดก่อน พร้อมทั้งสังเกตหรือสอนให้เด็กรู้จักสังเกตว่าอาหารนั้นมีกลิ่นผิดปกติหรือบูดเสียหรือไม่ หากพบว่าอาหารบูดเสียก็ไม่ควรกิน และแจ้งให้ผู้จัดงานทราบเพื่อที่จะสามารถเตือนผู้อื่นให้ระมัดระวังอาหารดังกล่าว” พญ.พรรณพิมลกล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories