×

32 องค์กรวิชาชีพ แถลงค้านโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ด้าน กทม. ย้ำ ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย

28.11.2019
  • LOADING...
โครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้ประสานงานสมัชชาแม่น้ำ แถลงการณ์คัดค้านโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่กรุงเทพมหานครประกาศเดินหน้าก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาจากสะพานพระราม 7 ถึงกรมชลประทานสามเสน (ฝั่งพระนคร) จากสะพานพระราม 7 ถึงคลองบางพลัด (ฝั่งธนบุรี) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยแจ้งว่า ไม่มีผู้คัดค้านโครงการฯ นั้น

 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้ประสานงานสมัชชาแม่น้ำ อันประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพฯ และเครือข่ายจำนวน 32 องค์กร ขอคัดค้านโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตริมน้ำ ศิลปวัฒนธรรม การคมนาคม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และผังเมือง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

 

ล่าสุด (28 พฤศจิกายน) ไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวชี้แจงถึงโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาว่า ในการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

ซึ่งมีที่มาจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างทั่วถึง โดยพื้นที่ริมแม่น้ำกว่าร้อยละ 90 ถูกครอบครองโดยร้านอาหาร โรงแรม บางจุดเป็นแหล่งเสื่อมโทรม มีการบุกรุกและปลูกสิ่งก่อสร้างผิดกฎหมาย ทั้งที่เป็นที่สาธารณะที่ทุกคนควรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 

ส่วนกรณีที่สมัชชาแม่น้ำระบุว่า โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายังขาดการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางและขาดการเปิดเผยข้อมูลนั้น กทม. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ด้วยการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชนมากกว่า 400 ครั้ง และเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านสื่อต่างๆ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการดำเนินโครงการ และพิจารณาปรับแก้แผนแม่บทและรูปแบบโครงการ ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ รวมถึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ส่วนประเด็นเรื่องผลกระทบต่อแม่น้ำในมิติต่างๆ ทั้งระบบนิเวศ วิถีชีวิต อัตลักษณ์ การไหลของแม่น้ำ กทม. ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบด้านและเป็นไปตามหลักวิชาการแล้วว่า การพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อวิถีชีวิต การประกอบธุรกิจ การประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม แต่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแม่น้ำได้อย่างสะดวกมากขึ้น เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการ ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวริมแม่น้ำ รวมทั้งสามารถใช้ระบบโครงข่ายของทางเดินริมแม่น้ำเชื่อมต่อการสัญจรกับระบบรถ ราง เรือ จักรยาน และคนเดินเท้า 

 

ขณะที่รูปแบบของทางเดินและทางจักรยานจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 2.25 เมตร ต่ำกว่าระดับเขื่อนป้องกันน้ำท่วมปัจจุบันประมาณ 1 เมตร จึงไม่บดบังทัศนียภาพสิ่งก่อสร้างริมน้ำ ไม่บดบังภูมิทัศน์และวัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยขนาดของเสาเข็ม เมื่อเทียบกับความกว้างเฉลี่ยของแม่น้ำเจ้าพระยา ความกว้างแม่น้ำลดลงประมาณร้อยละ 1 ดังนั้น เสาทางเดินจะไม่กระทบต่อการไหลของน้ำ

 

นอกจากนี้ยังคำนึงถึงระบบการขนส่งทางน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกันไม่ให้รถจักรยานยนต์และหาบเร่แผงลอยเข้ามาในบริเวณทางเดินริมแม่น้ำ มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ไฟฟ้าแสงสว่าง การตรวจตราสอดส่อง ตลอดจนจัดให้มีศูนย์บริการเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวและดูแลเรื่องความปลอดภัย

 

ขณะเดียวกัน ในเว็บไซต์ change.org ยังได้มีการตั้งแคมเปญในชื่อ ‘ยับยั้งการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา 14 กิโลเมตร’ เนื่องจากมองว่า โครงการดังกล่าวยังขาดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน จนก่อให้เกิดข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบและข้อทักท้วงต่อกระบวนการดำเนินโครงการ โดยล่าสุดมีผู้ให้ความสนใจแคมเปญพร้อมลงชื่อสนับสนุนแล้ว 29,536 คน

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising